หากคุณเป็นผู้หญิงที่มีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาด้าน STEM และมีความสนใจที่จะต่อยอดในแวดวงนี้ คุณสามารถขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในหสราชอาณาจักร

หรือหากคุณจบปริญญาเอกในด้าน STEM ภายในช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมา คุณสามารถสมัครเพื่อรับทุน Early Academic Fellowship!

บริติช เคานซิล ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา Women in STEM อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยในปีนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร 21 แห่ง เพื่อมอบโอกาสให้กับผู้หญิงในทวีปอเมริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก บอลข่านตะวันออก เอเชียกลาง บราซิล อียิปต์ แม็กซิโก และตุรกี

เรากำลังมองหาผู้หญิงที่มีพื้นหลังด้าน STEM ที่ต้องการการสนับสนุนด้านการเงิน และมีความสนใจที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่ต้องการทำงานในด้าน STEM

ทำไมถึงมอบทุนนี้?

โครงการทุน Women in STEM นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเด็กผู้หญิง และผู้หญิงในแวดวง STEM โดยอ้างอิงจากข้อมูลปี 2019 ของ UNESCO พบว่า มีเพียงต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของนักวิจัยทั่วโลกที่เป็นผู้หญิง และมีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนผู้หญิงที่เลือกศึกษาวิชาด้าน STEM ในระดับอุดมศึกษา และตัวเลขนี้มีการขยับเล็กน้อย โดยในปัจจุบันมีอยู่ที่ 35 เปอร์เซ็นต์ (Anon, 2022)

และหากพิจารณาถึงข้อมูลเชิงลึกในระหว่างปี 2017-18 พบว่า ผู้หญิงที่ศึกษาวิชาด้าน STEM มีสัดส่วนที่น้อยมาก อย่างเช่น สายวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อัตราส่วนผู้หญิงอยู่ที่เพียง 19 เปอร์เซ็นต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และสถิติ อัตราส่วนอยู่ที่ 39 เปอร์เซ็นต์และ 37 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

เกณฑ์การสมัคร

ผู้สมัครจากประเทศไทยสามารถสมัครได้ทั้งทุนระดับปริญญาโท และทุน Early Academic Fellowships

เรากำลังมองหาผู้หญิงที่:

 • สามารถศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรได้ในปีการศึกษา กันยายน/ตุลาคม 2023-2024 
 • สามารถแสดงความต้องการสนับสนุนทางการเงิน
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อสาขาวิชาที่เลือกในระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลาสามปี สำหรับทุนระดับ Early Academic Fellowships
 • มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในสาขาวิชานั้น ๆ  
 • ทำงานอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถแสดงหลักฐานความสนใจในสาขาวิชานั้น ๆ ได้
 • มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ และพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริติช เคานซิล ในฐานะศิษย์เก่าของทุน 

รายละเอียดคุณสมบัติที่ต้องการอยู่ในเอกสารไฟล์แนบด้านล่าง โดยรายละเอียดของทุนระดับปริญญาโทและระดับ Early Academic Fellowships จะแตกต่างกัน 

คุณจะไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้ต่อเมื่อ

 • ถือสัญชาติอังกฤษ
 • กำลังทำงาน หรือเคยทำงาน หรือเป็นญาติกับผู้ที่ทำงานอยู่ใน His Majesty’s Government (ที่รวมไปถึง British Embassies/High Commissions; the Department for Business, Energy and Industrial Strategy; Department for International Trade; the Ministry of Defence; และ the Home Office)
 • กำลังทำงาน หรือเคยทำงาน หรือเป็นญาติกับผู้ที่ทำงานอยู่ในบริติช เคานซิล ในประเทศที่เปิดรับทุน
 • ได้รับทุน หรือการสนับสนุนทางการเงินเพื่อไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรจากหน่วยงานอื่น
 • เคยจบการศึกษาจากสหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร หรือทุนจากหน่วยงาน องค์กรจากสหราชอาณาจักร

สิ่งที่ทุนการศึกษาครอบคลุม

 • การศึกษาที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร
 • การสนับสนุนทางการเงิน ที่รวมไปถึง ค่าเทอม ค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพ 
 • การสนับสนุนพิเศษสำหรับผู้ที่มีบุตร 
 • การสนับสนุนด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่าง

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้มากกว่าหนึ่งแห่ง

ผู้สมัครทุนระดับ Early Academic Fellowships ต้องแสดงคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) ที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาสามปี

วันปิดรับสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย กรุณาเช็ครายละเอียดกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง

หลังจากทำการสมัคร คุณจะได้รับการตอบกลับโดยตรงจากมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งถึงสถานะการสมัครของคุณ

ทุนระดับปริญญาโท 

UK universities

Course type

Courses on offer

Middlesex University -Website  | Email 

Masters

1. Data Science 

2. Computer Science 

3. Industry4.0/Digital Transformation 

4. Intelligent Telecommunications Engineering 

5. Engineering Management 

6. Robotics

University of Strathclyde
Website  | Email 

 

Masters

1. Applied Statistics in Health Science 

2. Artificial Intelligence and Applications 

3. Biomedical Engineering 

4. Civil Engineering with Structural Engineering and Project Management 

5. Climate Change Adaptation 

6. Clinical Health Psychology 

7. Digital Health Systems 

8. Digital Manufacturing 

9. Economics and Policy of Energy and Climate Change 

10. Global Environmental Law and Governance 

11. Health Analysis, Policy and Management 

12. Renewable Energy and Decarbonisation Technologies

13. Sustainable Engineering: Advanced Construction Technologies and BIM (Building Information Management) 

14. Sustainable Engineering: Renewable Energy Systems and the Environment, Sustainability and Environmental Studies

Newcastle University
Website  | Email 

 

Masters

1. Hydrogeology and Water Management 

2. Renewable Energy Enterprise Management
  (REEM)  

3. Environmental Engineering 

4. Marine Ecosystems and Governance 

5. Global Public Health MSc 

6. Sustainable Chemical Engineering 

7. Hydrology and Water Management.

 

ทุนระดับ Fellowships

UK universities

Contact

Aston University

Website  | Email 

Middlesex University

Website  | Email