เมือง : London

ช่วงอายุ : 16 ปีขึ้นไป

  1. โรงเรียนเป็นหนึ่งในสถาบันที่ดีที่สุดในอังกฤษในด้านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และที่พัก นักเรียนสามารถออกแบบซัมเมอร์คอร์สตามความต้องการของตัวเองได้
  2. สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมมากมายของโรงเรียน เช่น ดูละครเวที ชมภาพยนตร์ เล่นกีฬา ทัศนศึกษาต่างเมือง quiz and games nights เพื่อฝึกใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อน ๆ และ สร้างมิตรภาพใหม่ร่วมกัน

ติดต่อสมาชิก TIECA

บริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด

503/22 อาคารเค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 02 642 6261-3 , 081 752 8740, 089 774 4466

อีเมล phimphisut@gmail.com

เว็บไซต์ http://www.visionuk.net

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/08642