ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน 

Lecturer at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University

ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานที่ผ่านมาของ ดร. วีระพงษ์ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาประสบการณ์การเรียนแบบหลักสูตรผสมผสาน ที่เชื่อมโยงบุคลากรทางการสอน และผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกัน เพื่อส่งเสริมการหลอมรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหลักสุขภาพสากลในสาขาต่าง ๆ อาทิ การสูงวัย วิทยาการเกี่ยวกับสมอง และเวชศาสตร์เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิด และการฟื้นฟูสภาวะเสื่อม 

ดร. วีระพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University College London สาขา Stem Cell and Regenerative Biology และได้รับรางวัล Social Impact Award เมื่อปี 2016/17

« กลับสู่หน้าหลัก