University of Wolverhampton

เมือง: วูล์ฟแฮมป์ตัน 

ภูมิภาค: ภาคกลาง สหราชอาณาจักร 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • ปริญญาตรี 
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย Wolverhampton เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลก มีคุณภาพด้านวิชาการที่ดีเลิศมาเป็นเวลากว่า 190 ปี ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศ และได้ต้อนรับนักศึกษาจากทั้งในสหราชอาณาจักร รวมถึงประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความมั่นใจเพื่อสร้างอนาคตที่ดีในเศรษฐกิจโลก 

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติหลายร้อยคนที่สมัครเข้าเรียนในแต่ละปี ที่มาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้มีทั้งที่เดินทางมาศึกษาในวิทยาเขตที่สหราชอาณาจักร หรือในสถาบันที่เป็นพันธมิตรกับ Wolverhampton นอกสหราชอาณาจักรด้วย และไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนในวิทยาเขตไหน มหาวิทยาลัยจะทุ่มเทเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาทุกคนจะมีประสบการณ์การเรียนที่ยอดเยี่ยม และนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต และสร้างความได้เปรียบในการจ้างงาน 

มหาวิทยาลัย Wolverhampton ถูกจัดให้เป็นสถาบันระดับ “4 ดาว” ในภาพรวม (ผลจากการตรวจสอบมาตรฐานขององค์กร QS ครั้งล่าสุด) เป็นสถาบันระดับ 5 ดาว ในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านความได้เปรียบในการจ้างงาน และความเป็นนานาชาติของสถาบัน ระดับ 2 ดาว ในด้านผลงานวิจัย ระดับ 4 ดาวด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน ระดับ 3 ดาวด้านนวัตกรรม และระดับ 5 ดาวในด้าน inclusiveness   

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมด้านการเรียนการสอน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงมีพันธมิตรที่ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ และความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจและสถาบันวิจัยระดับโลก มีหลักสูตรปริญญาตรีมากกว่า 300 หลักสูตร และปริญญาโทมากกว่า 200 หลักสูตร ที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้     

โทร: +44 (0)1902 322474

อีเมล์: International@wlv.ac.uk 

เว็บไซต์: wlv.ac.uk/international 

ทุนการศึกษาและข้อเสนอพิเศษ:

  • ส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าเรียนทันที  
  • ทุนการศึกษา Vice Chancellors International Scholarship