University of Salford

เมือง: ซัลฟอร์ด 

ภูมิภาค: เกรทเทอร์ แมนเชสเตอร์ 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Salford ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง ด้วยจำนวนผู้เรียนกว่า 21,000 คน และนักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 3,000 คน

การเพิ่มทักษะและโอกาสการได้งานทำ เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่สถาบัน หลักสูตรมากมายที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Salford เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองทำงานจริง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม มีอุปกรณ์ระดับการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ครบครัน เน้นการเรียนเพื่อนำไปใช้จริง

นักศึกษาทุกคน ไม่ได้มีเพียงแค่สถานะนักศึกษา แต่ทุกคนคือส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้ที่นี่ จะได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เป็นเหมือนผู้ที่เชื่อมความรู้เข้ากับโลกการทำงานจริง วิทยาเขตของเราตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองแมนเชสเตอร์ หนึ่งในเมืองสำคัญ และมีชีวิตชีวาที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร ที่เต็มไปด้วยอาคารโบราณที่งดงาม ชีวิตยามค่ำคืนที่คุณจะไม่มีวันเบื่อ นอกจากนี้ ยังเป็นบ้านของผู้รักการเรียนรู้อีกด้วย 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร และการรับเข้ากับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา £3,000 สำหรับนักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลการเรียนดี