University of York

เมือง: York

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ

www.york.ac.uk

มหาวิทยาลัย York ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1963 โดยรากฐานของความเป็นเลิศ ความเท่าเทียม และโอกาสสำหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาแรกเริ่มเพียง 230 คน เท่านั้น จากนั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้กลายมาเป็นสถาบันชั้นนำของโลก ที่สั่งสมชื่อเสียงในฐานะแหล่งรวมวิชาการ ที่มีความเฉพาะเจาะจงในด้านความเป็นเลิศ มีชื่อเสียงในระดับชาติ และนานาชาติ เคียงคู่ไปกับสถาบันอื่นๆ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า