เมือง: ยอร์ก 

ภูมิภาค: ภาคกลางตอนบน 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษปูพื้นฐาน (Pre-sessional English)

มหาวิทยาลัย York ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1963 และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการศึกษาสหราชอาณาจักร โดยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในกลุ่มสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกที่ติด 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Gold Teaching Excellence Framework ที่แสดงถึงคุณภาพด้านการเรียนการสอนอันยอดเยี่ยม รวมถึงการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

มหาวิทยาลัย York เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Russell ซึ่งเป็นการรวมตัวของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งเน้น และขับเคลื่อนด้วยการพัฒนางานวิจัย อาทิ นวัตกรรมที่จะช่วยชีวิตมวลมนุษยชาติ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะถูกนำมาใช้แก้ปัญหาที่โลกกำลังประสบ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันระดับ 4 ดาว ด้านการวิจัย และเป็น 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม   

ปัจจุบันมหาวิยาลัยมีคณะวิชาย่อยกว่า 30 สาขา รวมถึงสถาบันวิจัยด้านต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่และพนักงานรวม 4,000 คน โดยมีจำนวนนักศึกษาราว 16,000 คน จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก  

มหาวิทยาลัย (Heslington Campus) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองยอร์ก สามารถเดินได้ไปถึงได้ มีความปลอดภัย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีคณะวิชาต่าง ๆ รวม 9 สาขา ส่วนคณะวิชาและสถาบันวิจัยอื่น ๆ กระจายตัวอยู่ที่วิทยาเขต King’s Manor    

ในช่วงปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยใช้ทุนราว 500 ล้านปอนด์ เพื่อพัฒนาและขยายวิทยาเขต โดยมีการเปิดอาคารใหม่ 7 แห่ง เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัยระดับโลกในแบบศตวรรษที่ 21 และที่สำคัญยังยึดหลักความยั่งยืนในการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกด้วย   

ปัจจุบันมีศิษย์เก่าของสถาบันกว่า 116,000 คน จากกว่า 131 ประเทศทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า โดยเป็นเครือข่ายด้านอาชีพที่มีสมาชิกอยู่ทั่วทุกมุมโลก ศิษย์เก่าของสถาบันที่ประสบความสำเร็จ อาทิ John Witherow บรรณาธิการนิตยสาร Times Greg Dyke อดีต Director-General ของสำนักข่าว BBC นักเขียน Jung Chang และ Helen Dunmore หรือดาราตลก Harry Enfield รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาอีก 10 คน