University of Westminster

เมือง: London

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.westminster.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย Westminster เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีความหลากหลายและเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ในแฮโรว์ และมีวิทยาเขตย่อยอีก 3 ที่ใจกลางเมืองลอนดอน ซึ่งเป็นมหานครชั้นนำของโลก มหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้นักศึกษาที่ความมุ่งมั่น และความคิดสร้างสรรค์ได้เก็บเกี่ยวความความรู้และประสบการณ์เพื่อความสำเร็จในอนาคต 

 มหาวิทยาลัย Westminster มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 175 ปี และยังคงดึงดูดนักศึกษาจากประเทศต่างๆกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ทำให้สถาบันมีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาต่างชาติ

เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา และได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการจัดทำงานวิจัยในสาขาต่างๆ อาทิ ศิลปะและการออกแบบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร นอกจากนี้ยังได้รับยอมรับโดย HEFCE ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพจากการทำงานจริง