University of Warwick

เมือง: Coventry 

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ

www.warwick.ac.uk

จะดีแค่ไหนหากคุณมีโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีพันธมิตรอยู่ทั่วโลก เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่โดดเด่นแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ และมีเครือข่ายที่แนบแน่นกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีโดย The Times และ Sunday Times University of the Year 2015 มหาวิทยาลัย Warwick เป็นผู้นำด้านความคิด และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันที่นำร่องด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการผลิตงานวิจัย เรามีพันธมิตรและทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ และได้รับรางวัลด้านความสัมพันธ์และชื่อเสียงอันดีกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ (โดย QS 14/15) มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตกว้างขวางเป็นของตนเอง ซึ่งเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตแบบเมือง และมอบโอกาสอย่างไม่จบสิ้นให้กับนักศึกษาทั้ง 23,000 คน ของเราที่เดินทางมาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 140 ประเทศทั่วโลก ยินดีต้อนรับสู่ Warwick!