University of Sunderland

เมือง: ซันเดอร์แลนด์ และลอนดอน 

ภูมิภาค: ภาคเหนือตอนกลางของอังกฤษ 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Sunderland คือสถาบันการศึกษาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไป

ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 20,000 คน ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาเขตทางชายฝั่งเหนือ และชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศอังกฤษ มหานครลอนดอน และฮ่องกง รวมถึงในสถาบันพันธมิตรในอีก 15 ประเทศทั่วโลก เราคือสถาบันการศึกษาที่มีหัวคิดด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และตั้งอยู่ในเมืองที่กำลังได้รับความสนใจของสหราชอาราจักร 

เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัท อุตสาหกรรม รวมถึงภาคธุรกิจต่าง ๆ มีความโดดเด่นด้านคุณภาพการเรียนการสอน งานวิจัย และการให้ความช่วยเหลือแก่สังคม อีกทั้งถูกเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งปี (University of the Year) โดย Times Higher Education Awards ปี 2012 และได้รับการโหวตให้เป็นอันดับที่ 15 Best University in the UK (รางวัล 2015 Whatuni Student Awards) เรามีหลักสูตรการเรียนในหลายสาขา เช่น ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เวชสำอาง การออกแบบ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มีเดีย วารสารศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ กีฬา การท่องเที่ยว และอื่น ๆ อีกมากมาย 

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษามอบให้ 1,500 ปอนด์