University of Sunderland

เมือง: Sunderland

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ

www.sunderland.ac.uk 

 มหาวิทยาลัย Sunderland ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ เรามีนักศึกษามากกว่า 15,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 4,000 คน เราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมก้าวหน้ามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีการเติบโตสูงในสหราชอาณาจักร เรามีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจและมีมาตรฐานการสอนการวิจัยและการสนับสนุน ในระดับสูง เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งของสถาบันที่เข้ารอบเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปี (Times Higher 2012) และได้รับการโหวตให้เป็นที่ 15 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร (2015 Whatuni Student Awards)

เรามีหลักสูตรหลากหลายที่มีคุณภาพในสาขาธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การออกแบบ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ การเมือง กฎหมาย วารสารศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ กีฬา การท่องเที่ยวและอื่น ๆ อีกมากมาย