University of Sunderland

เมือง: ซันเดอร์แลนด์ และลอนดอน 

ภูมิภาค: ภาคเหนือตอนกลางของอังกฤษ 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Sunderland คือสถาบันการศึกษาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไป

มหาวิทยาลัย Sunderland ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 20,000 คน ทั้งที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร และวิทยาเขตสาขาอื่น ๆ อาทิ ลอนดอน ฮ่องกง และสถาบันพันธมิตรในอีก 15 ประเทศทั่วโลก 

เรามีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ทางวิชาการ ความมุ่งมั่นที่ต้องการจะส่งต่อความรู้ และพัฒนาการศึกษาวิจัย รวมถึงความร่วมมือต่อภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การส่งต่อองค์ความรู้แก่นักศึกษาที่จะเป็นผลผลิต และกลุ่มคนที่จะพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจในอนาคตให้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีอัตราการได้งานที่สูง (92.4%) หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังเรียนจบไม่เกิน 6 เดือน มหาวิทยาลัยของเรามีบรรยากาศอบอุ่น เป็นมิตร และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักศึกษา จนได้รับการยกย่องจาก Times Good University Guide 2018 ให้เป็นสถาบันที่โดดเด่นเรื่องความกลมเกลียวมากที่สุด และเราก็ภูมิใจที่สถาบันของเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในภูมิภาคต่าง ๆ  ตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา 

ทุนการศึกษา:

  • ระดับปริญญาตรี มูลค่า £1,500 
  • ระดับปริญญาโท มูลค่า £1,000 
  • ทุนที่พักสำหรับระดับปริญญาตรีและโท มูลค่า £3,300