เมือง: สเตอร์ลิง 

ภูมิภาค: สกอตแลนด์  

ระดับคุณวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี 
  • ปริญญาโท (แบบ taught course)
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย Stirling เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดดเด่นด้วยการเป็นสถาบันการศึกษานำร่อง มีคุณภาพการเรียนการสอนและผลงานวิจัยที่ยอดเยี่ยม ก่อตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากสถาบันพระมหากษัตริย์ (ได้รับพระราชทานตราตั้งจากราชวงศ์อังกฤษ) ในปี ค.ศ. 1967 และเป็นหนึ่งในสถาบันการที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการคิดเพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 330 เอเคอร์ บริเวณเชิงเขาของที่ราบสูงในสกอตแลนด์ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 14,000 คน ที่มาจากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัย Stirling เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของสกอตแลนด์ที่มีประสบการณ์ในการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาทุกคนจะก้าวออกไปพร้อมทักษะ และความรู้ที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาตลอดไป 

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และคุณวุฒิด้านการวิจัย โดยแบ่งออกเป็นคณะวิชาย่อย 5 สาขา คือ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ (Stirling Management School) มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาเป็นแนวทางการเรียนการสอน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพทางวิชาการของสถาบันมีมาตรฐานที่โดดเด่นในสาขาและแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เราทำ และมีบุคลากรทางการสอนระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการกีฬา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาต่าง ๆ ทั้งในร่ม และกลางแจ้งสำหรับนักศึกษาทุกคน และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สร้างชื่อเสียงในการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก Commonwealth Games และ Walker Cup