University of St Andrews

เมือง: St Andrews 

ภูมิภาค: สกอตแลนด์

www.st-andrews.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย St Andrews ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1413 เป็นสถาบัน 1 ใน 3 ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในเรื่องการเรียนการสอน และการผลิตงานวิจัย ซึ่งดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกให้มาศึกษา และมักถูกจัดให้เป็น  1 ใน 5 สถาบันชั้นนำของประเทศอยู่เสมอ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกซึ่งมีเพียง 1% เท่านั้น ปัจจุบันมีนักเรียนราว 8,000 คน มีโครงสร้างการเรียนที่ยืดหยุ่น ทำให้ได้รับความพอใจจากนักศึกษาในระดับดีมาก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีงานทำหลังเรียนจบ มีอัตราระหว่างเจ้าหน้าที่และนักเรียนพอเหมาะ ห้องสมุดที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านวิชาการ การเรียนการสอนที่เน้นวิธีวิจัย ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ทำให้มหาวิทยาลัย St Andrews เป็นสถาบันที่ดึงดูดนักศึกษาเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็นอย่างดี และมีชมรมต่างๆ ให้เลือกทำกิจกรรม มีศูนย์กีฬาแห่งใหม่ และศูนย์ดนตรี นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ได้รับคำแนะนำด้านการเรียนที่เป็นประโยชน์ เฉพาะเจาะจง เช่น เรื่องวีซ่า และ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัย St Andrews ตั้งอยู่ในเมืองที่เกิดขึ้นในยุคกลาง บริเวณชายฝั่งของเมืองเซนส์ แอนดรูว์ มีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม ผสมผสานกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีระดับโลก มีหาดทรายที่ทอดยาวไปกับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียง วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย และเมืองที่ตั้งอยู่นั้น ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และใกล้ชิด โดยประชากร 1 ใน 3 ที่อาศัยอยู่ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  นอกจากนี้ ที่พักของมหาวิทยาลัยยังมีให้เลือกหลากหลาย หาได้ทั่วไปในเขตเมือง มีรูปลักษณ์และบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่อาคารอิฐแบบวิคตอเรียนจนถึงอาคารชุดสมัยใหม่