University of South Wales

เมือง: Cardiff, Newport and Pontypridd

ภูมิภาค: เวลส์

www.southwales.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย South Wales มีวิทยาเขตต่างๆ ทั่วเซาท์เวลส์ ทั้งในเมืองคาร์ดิฟ นิวพอร์ท พอนติพริด ด้วยวิทยาเขตที่มีอยู่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมในเมืองต่างๆ ของแคว้นเวลส์ได้เป็นอย่างดี มีทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบชีวิตเมือง ชายหาดที่สวยงาม และชนบทที่มีทัศนียภาพงดงาม  

การทำให้บัณฑิตมีงานทำเป็นหัวใจของการเรียนการสอนของเรา มีบทเรียนที่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน บัณฑิตจะมีทักษะ และความสามารถอย่างที่นายจ้างต้องการ หรือแม้แต่การริเริ่มวิสาหกิจของตัวเอง และมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากชั้นเรียน วิธีนี้ประสบความสำเร็จกับนักศึกษามาแล้ว กว่า 94% ของบัณฑิตมีงานทำ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบ   

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนกับบุคลากรด้านวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตัวเอง เช่น นักแต่งกลอนระดับรางวัล นักจิตวิทยาระดับโอลิมปิกส์ และ NASA Space Ambassador เปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรเตรียมความพร้อมไปจนถึงระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยยังเป็นพันธมิตรกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ ของโลกอาทิ Microsoft British Airways และ BBC เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง  ทั้งหมดนี้ จะเป็นส่วนเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ที่นักศึกษาจะได้รับ และกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน 

ที่นี่ นักศึกษาจะมีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่ การลองทำสิ่งใหม่ และมีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่เคย  

ที่มหาวิทยาลัย South Wales คุณจะเจอโอกาสมากมายที่จะคุณช่วยปูทางสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ลงทุนกว่า 160 ล้านปอนด์ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาในทุกๆ วิทยาเขต เพื่อจะทำให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนที่เยี่ยมยอดที่สุด นักศึกษาจะมีอุปกรณ์การเรียนที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม และอาคารที่สะดวกสบาย พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น ห้องจำลองในโรงพยาบาล สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรม โรงเก็บเครื่องบิน และสตูดิโอโทรทัศน์ ที่นี่ คุณจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นผ่านการใช้ศูนย์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมในการทำงานวิจัย และนักศึกษาจะสอนโดยวิทยากรจากในประเทศสหราชอาณาจักร และอาจารย์ต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และเราจะทำให้แน่ใจว่า การทำวิจัยของเราจะมีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งจะสัมพันธ์กับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน และส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคลในระดับนโยบาย ซึ่งหลักสูตรของเราจะมีความทันสมัย และโดดเด่น มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก และศิษย์เก่าของเราก็มีอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วโลกเช่นกัน ทำให้เกิดเครือข่ายทางอาชีพ ที่จะสร้างความแตกต่าง นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่จะเข้ามารู้จักกับมหาวิทยาลัยของเราให้มากขึ้น   

*HESA Performance Indicator for Employment of Leavers 2013/14