University of Lincoln

เมือง: ลินคอล์น 

ภูมิภาค: ภาคกลางของอังกฤษ 

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สองทรงเสด็จมาเป็นประธานเนื่องในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย Lincoln เมื่อปี ค.ศ. 1996 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษากว่า 85,000 คน ที่เดินทางมาจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก 

มหาวิทยาลัยใช้ทุนกว่า 350 ล้านปอนด์ในการปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขตใจกลางเมืองลินคอล์นที่สวยงาม 

มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่พิเศษสุดให้กับผู้เรียนทุกคน และความมุ่งมั่นของบุคลากรที่ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทำให้เราถูกจัดให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของประเทศ (จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา - National Student Survey 2018 ที่มีการประเมินสถาบันกว่า 27 แห่ง) ติด 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีประสบการณ์ที่ดี จากผลการสำรวจของ The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

มหาวิทยาลัยมีความภูมิใจในคุณภาพการเรียนการสอน และทำให้ได้รับรางวัล “Gold Award” จากการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนแห่งชาติ หรือ National Teaching Excellence Framework 2017 และเป็น 1 ใน 59 สถาบันการศึกษาของประเทศที่ได้รับรางวัลในกลุ่ม TEF – Teaching Excellence Framework เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับประสบการณ์ และพื้นฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดนอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Lincoln ยังมีแง่มุมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น ตึกของสถาบันที่เป็นพื้นที่ของโบสถ์ลินคอล์นอันเก่าแก่ มีศิลปะแบบยุคกลางที่โดดเด่นไม่เหมือนที่ใดในประเทศ 

ปัจจุบัน มีนักศึกษาจากประเทศไทยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราว 30 คน หลายคนที่สำเร็จการศึกษาไปได้ทำงานกับบริษัทหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือโรงแรมมาริออท 

มหาวิทยาลัยยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากประเทศไทยด้วย เช่น ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 ปอนด์สำหรับหลักสูตรปริญญาโท หรือส่วนลดค่าเรียน 50% Global Scholarship สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและโท  ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณ Liam Howarth อีเมล์ lhowarth@lincoln.ac.uk หรือ WhatsApp ที่เบอร์ +44 7795 127097 ดูเพิ่มเติมที่ www.lincoln.ac.uk

ทุนการศึกษา:

ทุนสำหรับนักศึกษาไทยมูลค่า 5,000 ปอนด์ สำหรับหลักสูตรปริญญาโท เมื่อทำการสัมภาษณ์ที่งาน (แจ้งผลในงาน)

ทุนการศึกษา Lincoln 50% (เขียนใบสมัคร 450 คำที่เว็บไซต์ www.lincoln.ac.uk)