University of Leicester

เมือง: Leicester

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ

http://www.le.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย Leicester ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 ต่อมาได้รับวิทยฐานะในปี ค.ศ. 1957 ปัจจุบันเป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัย และอยู่ใน 1% ของสถาบันที่ดีที่สุดของโลกโดย Times Higher Education (THE) 2015-6 มีวิทยาเขตที่สวยงาม ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเลสเตอร์ ซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศอังกฤษ (East Midlands) ห่างจากกรุงลอนดอน 160 กิโลเมตร ทางทิศเหนือ และใช้เวลาเดินทางเพียง 63 นาทีโดยรถไฟ ปัจจุบันมีนักศึกษาเต็มเวลาราว 14,000 คน และนักศึกษามากกว่า 1 ส่วน 4 มาจากทวีปยุโรป และจากประเทศอื่น ๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก  

มีบริการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาทุกคน มีที่พักทั้งแบบมีครัวในตัวและแบบมีอาหารพร้อม หอพักได้รับการดูแลและบริหารโดยมหาวิทยาลัย โดยการันตีหอพักของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนก่อนปิดรับสมัคร ในปี 2013 สมาพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลสมาพันธ์นักศึกษายอดเยี่ยมแห่งปี (Higher Education Student’s Union of the Year โดย National Union of Students Awards) นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านบริการพัฒนาอาชีพ และการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอีกด้วย