University of Leeds

เมือง: Leeds

ภูมิภาค: Northern England

www.leeds.ac.uk 

 

มหาวิทยาลัย Leeds เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group และ Top 100 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิจัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลีดส์ซึ่งเป็นเมืองที่มีสีสัน และเป็นมิตรกับนักศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษารวม 38,000 และมีนักศึกษาต่างชาติที่มาจากกว่า 146 ประเทศทั่วโลก มีหลักสูตรการเรียนในระดับต่าง ๆ มากที่สุดในประเทศขณะนี้

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของความทันสมัย และอาคารเรียนดั้งเดิม พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนการสอน เช่น ศูนย์ภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ที่เปิดบริการ 24 ชม. ศูนย์กีฬา และฟิตเนสที่มีมูลค่า 12.5 ล้านปอนด์ และหอสมุดแห่งใหม่สำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี ที่มีมุมอ่านหนังสือกว่า 900 จุด พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มหาวิทยาลัยยังมีสภานักศึกษาที่มีคุณภาพระดับรางวัล และขนาดใหญ่มากที่สุดประเทศ ประกอบด้วยชมรมต่าง ๆ มากกว่า 300 ชมรม

นักศึกษาต่างชาติจะได้สิทธิพักในหอพักของมหาวิทยาลัยทุกคนในปีแรก และสำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี และหลักสูตร Foundation จะได้รับสิทธิการพักในหอมหาวิทยาลัยจนจบการศึกษา       

มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงเรื่องผลตอบรับจากนักศึกษา โดยได้รับการโหวตให้อยู่อันดับที่ 3 ของสถาบันที่มอบประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของประเทศ โดย Times Higher Education Student Experience Survey ปี 2018