University Of Hull

เมือง: Hull

ภูมิภาค: ตอนเหนือของอังกฤษ 

www2.hull.ac.uk

 

มหาวิทยาลัย Hull ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1927 และเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาผู้มีพรสวรรค์ และทุ่มเทมาแล้วหลายพันคน เปิดหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในวิทยาลัยทั้ง 6 ตามสาขาวิชา สอนโดยนักวิชาการศึกษา ซึ่งได้รับการส่งเสริมทางวิชาการจากงานวิจัยโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจำนวน 96% พึงพอใจกับคุณภาพของบุคลากรด้านการสอนของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาต่างๆ จากการประเมินความพึงพอของนักศึกษา iGraduate Student Barometer Autumn Wave 2014 

เรามีความภูมิใจว่า 95% ของบัณฑิตที่จบจากสถาบันมีงานทำ หรือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า ภายในเวลา 6 เดือน หลังศึกษาจบ จากการสำรวจสถิติของ Higher Education Statistics Agency และเรามุ่งมั่นที่จะทำความฝันด้านอาชีพของนักศึกษาให้กลายเป็นจริง การเรียนที่มหาวิทยาลัย Hull จะช่วยสร้างทักษะ ประสบการณ์ และความมั่นใจ ก่อนที่นักศึกษาจะก้าวออกไปในโลกการทำงานจริง 

นักศึกษาของเรารักการได้เรียนในมหาวิทยาลัย Hull เพราะเป็นสถาบันที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของประเทศสหราชอาณาจักรในหลายสาขา เช่น “ด้านค่าครองชีพ” และ “ค่าที่พัก” นอกจากนี้เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย ยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง 1 ใน 10 ของสหราชอาณาจักร สำรับนักศึกษาโดย เว็บไซต์ StuRents.com อีกด้วย    การเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Hull จะทำให้คุณได้อยู่ท่ามกลางแหล่งศิลปะ และความบันเทิงตลอด 365 วัน เพราะเมืองฮัล เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักรในปี 2017 มีเทศกาล งานศิลปะการจัดวาง และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่จะรวบรวมบุคคลที่มีชื่อเสียง และยังมีกิจกรรมสร้างโอกาสการเป็นอาสาสมัครทำงานในงานเทศกาลต่างๆ อีกด้วย นี่เป็นเพียงโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนักศึกษา ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้  

*iGraduate Student Barometer Autumn Wave 2014