University of Essex

เมือง: โคลเชสเตอร์ เอสเซ็กซ์ 

ภูมิภาค: ภาคตะวันออกของอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย Essex สั่งสมชื่อเสียงในระดับนานาชาติมานานกว่า 50 ปี ด้านการวิจัยนำร่องเพื่อการค้นพบที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน และยังนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางของการเรียนการสอนในสถาบันที่จะช่วยเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการ และในระดับบุคล 

เราคือสถาบันการศึกษาที่มองความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งดี และหาหนทางหรือแนวคิดที่จะไขข้อสงสัย ก้าวข้ามพรหมแดนองความสงสัยนั้น ไม่ใช่แค่สนับสนุน แต่เรามุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ และยังเป็นสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมรางวัล University of the Year จากการจัดอันดับของ Times Higher Education Awards 2018 เเละ เป็นสถาบันการศึกษา Top 30 ที่ดีที่สุดของประเทศโดย the Times Good University Guide 2019

เรายังภูมิใจที่ได้รับคะแนนการประเมินระดับ “Gold” ด้านการเรียนการสอน หรือ Teaching Excellence Framework 2017 เป็น Top 25 ด้านคุณภาพการวิจัยจากการประเมินของThe Times and The Sunday Times Good University Guide 2020

นอกจากนั้น เรายังเป็น Top 15 ติดต่อกันหกปีด้านความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาจากการสำรวจความพึงพอใจจากนักศึกษา (National Student Survey ปี 2019 - English mainstream universities*)

เรามีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อสองสิ่ง: ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เราคำนึงถึงความสำเร็จและผลประโยชน์ผู้เรียนเป็นลำดับแรก ช่วยเหลือ ประคับประคองนักเรียนที่มาจากพื้นเพต่างกันให้ประสบความสำเร็จในอนาคต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังตั้งอยู่ในเมืองที่สะดวกสบาย อยู่ห่างจากมหานครลอนดอนเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง มีค่าครองชีพที่ไม่สูงจนทำให้เป็นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษาจากประเทศไทยจำนวนมาก