University of Dundee

เมือง: ดันดี

ภูมิภาค: สก็อตแลนด์

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Dundee เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสก็อตแลนด์ ที่มีหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และโครงการวิจัยระดับโลกในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต  

ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติเรียนที่ Dundee คิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ และมาจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Dundee ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของสก็อตแลนด์ โดย The Times & Sunday Times Good University Guide 2016 และ 2017 และเป็น1 ใน 20 สถาบันยอดเยียมระดับนานาชาติ ในประเภทสถาบันที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี อีกด้วย (Times Higher Education 100 Under 50 2016/17) มีระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในระดับสูง และเป็นอันดับหนึ่ง 6 ปีซ้อน จากการจัดอันดับความพึงพอใจของผู้เรียนโดย Times Higher Education (THE) Student Experience Survey (ปี 2010 - 2015) 

จากสภาพทางธรณีวิทยา และที่ตั้ง เมืองดันดีเป็นเมืองที่มีแสงแดด มีปริมาณฝนน้อย และมีภูมิอากาศอบอุ่นมากกว่าเมืองอื่นๆ ในสก็อตแลนด์ นอกจากนี้ยังเดินทางสะดวก ห่างจากสนามบินนานาชาติเอดินเบอระเพียงหนึ่งชั่วโมง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 200 อันดับแรกของโลก (Times Higher Education World University Rankings 2018) แห่งนี้ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย