University of Bristol

เมือง: Bristol 

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ 

www.bristol.ac.uk

มหาวิทยาลัย Bristol เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหราชอาณาจักร ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 60 สถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก (โดย QS World Ranking ปี 2019) และเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเปิดสอนสาขาวิชาหลากหลาย ด้วยคุณภาพทางวิชาการอันยอดเยี่ยม ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้เฉพาะบุคคล และการทำงานวิจัยแบบสหวิชาการ มหาวิทยาลัย Bristol ประกอบด้วยคณะวิชาต่าง ๆ ดังนี้ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศิลปะ และสังคมศาสตร์และนิติศาสตร์

บริสตอลเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ อยู่ห่างจากนครลอนดอนเพียง 90 กิโลเมตร และมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม และพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ บริสตอลได้รับรางวัลเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของประเทศสหราชอาณาจักรในปี 2017 จากการจัดอันดับโดย The Sunday Times และเป็นเมืองที่ดีที่สุดในการมาศึกษาเล่าเรียนจากการจัดอันดับของ WhatUni?  และ Students Choice Awards 2015 เป็นเมืองที่โดดเด่นเรื่องการช้อปปิ้ง ผู้คน และทิวทัศน์ที่สวยงาม 

 มหาวิทยาลัย Bristol เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง มีประสบการณ์ในการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก และเรามีชุมชนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่ง คณะวิชาทั้ง 6 ที่เปิดสอนครอบคลุมสาขาวิชาย่อยในเกือบทุกสาขา และมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่จนเกินไป แต่กลับให้ความรู้สึกอบอุ่น และเป็นมิตร มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการเรียน และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง