University of Brighton

เมือง: Brighton

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

www.brighton.ac.uk

 มหาวิทยาลัย Brighton ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของสหราชอาณาจักร ห่างจากกรุงลอนดอนเพียง 50 นาที โดยรถไฟวิทยาเขตที่ทันสมัยของเรามีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาทุกคน อีกทั้งมีวัฒนธรรม และกิจกรรมที่หลากหลายมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติอย่างดีเยี่ยม อาทิ การันตีที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยในปีแรกที่เข้าเรียน คอร์สเสริมภาษาอังกฤษฟรี มีที่ปรึกษาด้านชีวิตความเป็นอยู่ และปฐมนิเทศ นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนสนับสนุนการเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ และส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ที่ชำระค่าเทอมก่อนกำหนดอีกด้วย