เมือง: อเบอร์ดีน

ภูมิภาค: สกอตแลนด์

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน:

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)  
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Aberdeen เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นลำดับที่ 5 ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีประวัติศาสตร์ด้านการศึกษามายาวนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะน่าตื่นเต้นไปกว่านี้ ในการเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Aberdeen เราเดินหน้าเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวทักษะสำหรับโลกการทำงานจริง 

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน เช่น ศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐานโอลิมปิค ห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ 21แห่งใหม่ และหลักสูตรการเรียนใหม่ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ถือโอกาสนี้ในการปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหา และความยืดหยุ่นในการเรียนหลักสูตร เพื่อให้แน่ใจว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป จะมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประกอบกับความเฉลียวฉลาด เป็นนักวิเคราะห์ นักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และพลเมืองโลกที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ของศตวรรษปัจจุบัน  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาราว 14,500 คน และต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศ มีหลักสูตรปริญญาตรี 550 หลักสูตร และปริญญาโท 140 หลักสูตร ในสาขาวิชาศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์