University of Hull

เมือง: ฮัลล์  

ภูมิภาค: ภาคเหนือของอังกฤษ  

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Pathways to higher education)
  • ปริญญาตรี  
  • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
  • ปริญญาโท (แผนวิจัย) และปริญญาเอก
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Hull ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1927 โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับที่ 14 ของประเทศอังกฤษ สถาบันมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์การเรียนรู้ คุณภาพทางวิชาการที่เข้มข้น และเทคโนโลยีล้ำสมัย ผสมผสานกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกต่อไป    

มหาวิทยาลัย Hull ถูกจัดอันดับว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผลมากที่สุดในสหราชอาณาจักร (จากผลสำรวจของ Natwest 2018 Student Living Index) เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทุนราว 200 ล้านปอนด์  และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เรียน อาทิ ห้องสมุด ศูนย์สุขภาพ โรงละคร หอพักนักศึกษา และศูนย์กีฬา นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย

ได้รับรางวัล “Silver Awards” ด้านการเรียนการสอนหรือ Teaching Excellence Framework จากหน่วยงานรัฐบาลที่กำกับดูแลคุณภาพการเรียนการในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร สถาบันมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และมีผลงานวิจัยที่นำไปสู่การค้นพบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ แหล่งที่อยู่อาศัย อาหาร อุทกภัย และห่วงโซ่อุปทานของระบบทาสในปัจจุบัน  97.9% ของบัณฑิตนานาชาติมีงานทำหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจบการศึกษาจากผลสำรวจโดย HESA – Higher Education Statistics Agency 

มีสมาคมและชมรมระดับรางวัลต่าง ๆ ให้นักศึกษาเลือกเป็นสมาชิกกว่า 150 ชมรม ซึ่งมีให้เลือกทั้งด้านสังคม และกีฬา นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Hull ยังมี Student Support Team ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน เช่น สุขภาพ ความเป็นอยู่ การขอวีซ่า การผ่านตรวจเข้าเมือง และความช่วยเหลือด้านการเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในมหาวิทยาลัย    

เรารอพบทุกคนอยู่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีความเป็นนานาชาติ ที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่แวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว และสวยงามของเรา!  

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สมัครเรียนในงาน Study UK Fair:

ทุนการศึกษามูลค่า £2,500 (เป็นส่วนลดค่าเรียน) สำหรับนักศึกษาที่สมัครหลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชา  
ทุนการศึกษามูลค่า £2,000 (เป็นส่วนลดค่าเรียนต่อปี) สำหรับนักศึกษาที่สมัครหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาศิลปะ   
ทุนการศึกษามูลค่า £2,500 (เป็นส่วนลดค่าเรียนต่อปี) สำหรับนักศึกษาที่สมัครหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์