The University of Edinburgh

เมือง: Edinburgh

ภูมิภาค: สกอตแลนด์

www.ed.ac.uk

มหาวิทยาลัย Edinburgh ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1583 เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติด้านคุณภาพงานวิจัย การเรียนการสอน และศักยภาพด้านธุรกิจ เพราะสถาบันสามารถดึงดูดนักคิด นักประดิษฐ์ ระดับโลกให้มาศึกษาและทำงานที่นี่ได้!   

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Edinburgh จะได้ใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ ด้วยจำนวนนักศึกษานานาชาติกว่า 14,000 คน จากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 35,000 คน

เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีกว่า 500 โปรแกรม หลักสูตรปริญญาโทกว่า 300 โปรแกรม และหลักสูตรวิจัยในกว่า 135 สาขาวิชา และไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนสาขาอะไร คุณก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมด้านการวิจัยที่แข่งแกร่งและความเป็นเลิศทางวิชาการ ทุกคณะสาขาวิชาของสถาบันทำงานวิจัยชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก (ถือเป็น 100% ของทั้งสถาบัน – ข้อมูลจาก 2014 UK-Wide Research Excellence Framework) และเป็น 1 ใน 20 สถาบันที่มีสถิติการได้งานสูงสุด (ข้อมูลจาก 2014 Global Employability University Ranking) เลือกเรียนกับเราก็เปรียบเหมือนการลงทุนเพื่อความสำเร็จในอนาคต คุณจะชื่นชอบการเรียนในสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณ