คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเรียนวุฒิของสหราชอาณาจักรได้ในประเทศของคุณเอง 

คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเรียนวุฒิของสหราชอาณาจักรได้จากในประเทศไทยปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรเปิดสอนหลักสูตรในประเทศต่าง ๆ รวมถึงในประเทศไทยด้วย โดยอาจเรียนทางออนไลน์ เรียนผ่านมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ หรือการตั้งแคมปัสเพื่อเปิดสอนหลักสูตร

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเหล่านี้เรียกว่าการศึกษาข้ามพรมแดนหรือ TNE โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการออกแบบและมีคุณภาพตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักร และเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศไทย

มีนักศึกษากว่า 700,000 คนทั่วโลกเรียนวุฒิของอังกฤษโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สหราชอาณาจักร อาจจะเรียนในประเทศของตนเอง หรือเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากหลักสูตรคุณภาพสูงในระดับเดียวกับใน

สหราชอาณาจักร รวมถึงการเรียนการสอนและประสบการณ์และความเป็นนานาชาติ

หลักสูตร TNE มีประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนอย่างไร  

วุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ มากมาย การเรียนหลักสูตร TNE ของสหราชอาณาจักรจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการทำงานและทักษะใหม่ ๆ ให้กับนักเรียนไทย  

เพิ่มทักษะเพื่อศักยภาพในการแข่งขัน คุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้รับการยกย่องในเรื่องคุณภาพที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน การเรียนหลักสูตรแบบ TNE จะช่วยให้คุณมีทักษะการวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมุมมองในระดับสากลที่บริษัทต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่กำลังมองหา และในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนด้วย

เปิดมุมมองแบบนานาชาติ การเรียนในหลักสูตร TNE ของสหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบสหราชอาณาจักรและได้โต้ตอบกับนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ ในบางหลักสูตรผู้เรียนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปเรียนในสหราชอาณาจักรด้วยเพื่อสัมผัสการศึกษาในสหราชอาณาจักรด้วยตนเอง

จะเรียนหลักสูตร TNE ดีไหม

หลักสูตร TNE ของสหราชอาณาจักรมีความยืดหยุ่นสูงและเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

หลักสูตรแบบต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรแบบเต็มเวลากับมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์หรือแคมปัสของมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร หรืออาจเลือกเรียนหลักสูตรพาร์ทไทม์ด้วยการเรียนแบบทางไกล  บางหลักสูตรมีความยืดหยุ่นสูงให้คุณสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนหลักสูตรแบบใดหรือเลือกเรียนที่ไหน คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนอย่างเต็มที่ และได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเปี่ยมคุณภาพ ไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนหลักสูตรแบบใด หรือเรียนในประเทศไหน

เส้นทางการเรียน ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคือการเรียนในระดับปริญญาตรี หรือจะเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร TNE มีความหลากหลายให้คุณเลือกหลักสูตรที่ใช่สำหรับคุณ บางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเตรียมตัวก่อนปริญญาตรี เพื่อช่วยในการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาด้วย

ค่าใช้จ่าย การเรียนในหลักสูตร TNE เป็นอีกเส้นทางหนึ่งสู่คุณวุฒิของสหราชอาณาจักรด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง และคงความคุ้มค่า ผู้เรียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้จากสถาบันโดยตรง

หากสนใจหลักสูตรTNE จะเริ่มต้นอย่างไร

อาจเริ่มด้วยการเลือกรูปแบบของหลักสูตรซึ่งมีความหลากหลาย ดังต่อไปนี้

1) หลักสูตรออนไลน์ โดยผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง และมีเปิดสอนทั้งในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญา รวมถึงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย 

2) หลักสูตรต่อเนื่องหรือการโอนย้ายหน่วยกิต โดยสถาบันการศึกษาจะทำความตกลงกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถโอนย้ายไปยังสถาบันอื่นหรือสถาบันในสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องเรียนหลักสูตรนั้น ๆ ซ้ำ

3) ปริญญาร่วมหรือ Joint Degree  (บางแห่งอาจเรียกว่า double degrees, dual degrees, combined degrees, conjoint degrees, simultaneous degree, หรือ double graduation) โดยผู้เรียนเรียนในมหาวิทยาลัยสองแห่งในประเทศไทยและสถาบันของสหราชอาณาจักร และได้ปริญญาจากทั้งสองสถาบัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร TNE ของสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนในประเทศไทย  กรุณาติดต่อ Study UK (Thailand) studyuk.thailand@britishcouncil.org