วิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าตนเองพร้อมที่จะเรียนต่อระดับปริญญาตรีหรือไม่ หรือสนใจทั้งหลักสูตรวิชาการและสายอาชีพ 

การเรียนในวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรอาจจะเหมาะสำหรับคุณ ผู้เรียนสามารถได้รับคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร เช่น Higher National Diploma (HND) เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น และยังสามารถเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาได้ในภายหลัง

เหตุใดจึงควรเลือกเรียนในวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการที่จะศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรและยังไม่อยากจะปิดกั้นทางเลือกของตนเอง การเรียนในวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอาจจะเป็นคำตอบให้คุณได้

วิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อม อนุปริญญา และบางแห่งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คุณวุฒิของวิทยาลัยเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่เหมาะสมกับงาน ทำให้สามารถนำทักษะไปปรับใช้ในที่ทำงานและเพิ่มความสามารถในการได้รับการจ้างงานของตนเอง หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบร่วมกับบรรดานายจ้างอย่างใกล้ชิด ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะมีความได้เปรียบ และก้าวทันภาคอุตสาหกรรม 

คุณวุฒิของวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เช่น HNDs มักจะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าหลักสูตรอื่นๆ และปูพื้นฐานไปสู่หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยจำนวนมาก การเรียนจบ HND เทียบเท่ากับการเรียนมหาวิทยาลัยปี 2 ในสหราชอาณาจักร นอกจากนั้น วิทยาลัยของสหราชอาณาจักรหลายแห่งยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและให้คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

การเรียนในวิทยาลัยเป็นประสบการณ์ที่ต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปแล้ว ห้องเรียนในวิทยาลัยมีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่า และผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะมีตารางเวลาการเรียนที่แน่นอน หลักสูตรในวิทยาลัยเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างดีสำหรับการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยในภายหลังหากผู้เรียนต้องการ ในสหราชอาณาจักรมีวิทยาลัยตั้งอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในเมืองขนาดใหญ่ เมืองขนาดเล็ก หรือเขตชนบท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร หลักสูตร และเกณฑ์การสมัครเข้าเรียน สามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง