โรงเรียนอังกฤษ

บริติช เคานซิล ร่วมกับ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) จัดโครงการ British Council - TIECA UK English Summer Schools ขึ้นเป็นปีที่ 17 เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมในสหราชอาณาจักร

  • เรียนกับโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากบริติช เคานซิล ในดินแดนต้นกำเนิดภาษา
  • ใช้เวลา 4 สัปดาห์กับการฝึกภาษาและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และโปรแกรมทัศนศึกษา
  • มีโอกาสเรียนร่วมกับนักเรียนจากหลากหลายประเทศ และทดลองใช้ชีวิตแบบนักเรียนโรงเรียนประจำ 
  • ดูแลการเดินทางโดยสมาชิกของ TIECA ผู้มีประสบการณ์ พร้อมใบอนุญาตนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) 
  • เข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนเดินทางจัดโดยบริติช เคานซิลเพื่อความมั่นใจและเตรียมพร้อมก่อนไปซัมเมอร์ 

 รับรายละเอียดเพิ่มเติม

UK

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำปี 2019 

เมือง Bath

  • Languages United รับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป

เมือง Bournemouth 

เมือง Brighton

เมือง Bristol

เมือง Cambridge

  • Studio Cambridge รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป

เมือง Cardiff

เมือง London

เมือง Oxford

  • CES- Oxford รับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
  • Oxford International Language School รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไปและ 16 ปีขึ้นไป

เมือง Scarborough

เมือง Southampton