UCL (University College London)

เมือง: London

ภูมิภาค: ลอนดอน

www.ucl.ac.uk

University College London ได้รับการกล่าวขานจากนิตยสาร Sunday Times ว่าเป็น “บ้านแห่งองค์ความรู้อันทรงพลังที่มีชื่อเสียงระดับโลก” ซึ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของโลกในสาขาสหวิทยาการต่างๆ มีชื่อเสียงด้านงานวิจัย และการเรียนการสอนอันเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ และมักถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของสหราชอาณาจักร และทั่วโลกอยู่อย่างสม่ำเสมอ การเรียนการสอนที่ UCL มีพื้นฐานมาจากงานวิจัย และหลักสูตรจะมีเนื้อหาจากงานวิจัยล่าสุด ที่ถูกนำมาปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนอยู่เสมอ และยังสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก นอกจากนี้ UCL ยังเป็นสถาบันลำดับต้นๆ ของสหราชอาณาจักรในด้านงานวิจัย (REF 2014) มีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ ชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมจำลองเพื่อการศึกษา นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ ที่ UCL ยังมีบุคลากร ผู้ชนะรางวัลโนเบลอยู่ถึง 29 คน ด้วยกัน ซึ่งเป็นทั้งบุคลากรและศิษย์เก่าอีกด้วย UCL มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคมในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้ดึงดูดนักศึกษาจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลกมาที่นี่ ซึ่งมีจำนวนราว 40% ของนักศึกษาทั้งหมด สถาบันมุ่งเตรียมความพร้อมสู่อนาคตให้นักศึกษาแต่ละคนด้วยการสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโลกการทำงาน โดยตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านอาชีพขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือการสร้างวิสาหกิจส่วนตัว 

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางมหานครลอนดอน รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ หอสมุด พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และองค์กรด้านอาชีพต่างๆ ที่สำคัญของภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้ การใช้ชีวิตในลอนดอนจะเปิดโอกาสให้คุณได้สร้างเครือข่ายทางอาชีพ สังคม และกิจกรรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี