ผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์ของประเทศไทย และผู้ให้บริการด้านการสื่อสารแบบครบวงจร

มีการแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจย่อยหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • บริษัท ทรู โมบายล์ กรุ๊ป รวมถึง ทรูมูฟ (TrueMove) เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทย
 • บริษัท ทรูมูฟเอช (TrueMove H) ดำเนินกิจการร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย 3G+ ทั่วประเทศผ่านเทคโนโลยี HSPA ด้วยคลื่นความถี่ 850 MHz และ Hutch ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการสื่อสารไร้สายด้วยระบบดิจิทัล (CDMA)
 • บริษัท ทรูออนไลน์ (TrueOnline) เป็นผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์บ้านพร้อมเครือข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เนต และ WiFi Operator ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านเทคโนโลยี ADSL, DOCSIS 3.0 เคเบิลโมเดมและเทคโนโลยี FTTx (การต่อสายเคเบิลตรงเข้าที่พักหรืออาคาร) และบริษัท TrueVisions ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเพย์ทีวีความละเอียดสูง (“High-Definition - HD”) เจ้าเดียวในประเทศไทย
 • บริษัทได้พัฒนาช่องทางการชำระเงินสำหรับบริการต่างๆ ผ่าน ทรูมันนี่ (TrueMoney) พร้อมบริการด้านดิจิทัลคอนเทนท์อื่นๆ เช่น เกมส์ออนไลน์ คอนเทนท์สำหรับการดาวน์โหลด ภายใต้ ทรูไลฟ์ ที่ทำให้มีผู้สมัครสมาชิกจำนวนมาก และสามารถเพิ่มรายได้ของบริการ non-voice ให้กับบริษัทได้เป็นจำนวนมาก และยังมี ทรูคอฟฟี่ (TrueCoffee) ซึ่งเป็นเสมือนจุดบริการที่ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการด้านต่างๆ และบริษัทก็สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ผ่านทางร้านได้  
 • บริษัท ทรูกรุ๊ป เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่จดจำของลูกค้ามากที่สุดแบรนด์หนึ่งของประเทศไทย โดยมีเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือหุ้นหลัก (64.7%) จากหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนบริษัททั้งหมด 145,032 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

 

โอกาสสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร 

ฝ่ายขายเเละการตลาด

 • Business Development Manager
 • Product Executive
 • Marketing Executive
 • Senior Marketing Executive (Marketing Communication)

IT

 • Project Manager (Agile)
 • System Analyst
 • Web Developer
 • Mobile Developer
 • Business Data Analytics
 • Frontend Developer
 • Backend Developer

วิศวกรรม 

 • Big Data Engineer
 • Senior RF Engineer (Lower South Area)
 • Engineer ICT Expert (True Sphere)

ฝ่าย Support

 • Accountant - Account Payable
 • HR Officer