บริษัท ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทไทยเจ้าแรกผู้มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี โดยเฉพาะการวิเคราะห์ระบบ Mission-criticalsystem ระบบ Large-scalesystem และ ระบบ Complex system ปัจจุบัน บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดขนาดใหญ่ที่ให้คำปรึกษาด้านระบบธนาคารที่มีมูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดในการจัดสร้างระบบบัญชีลูกค้า