The University of Nottingham 

เมือง: Nottingham

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ

www.nottingham.ac.uk

มหาวิทยาลัย Nottingham เป็น 1 ใน 70 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร โดย QS World University Ranking 2015/16 และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในด้านงานวิจัยที่แปลกใหม่ และวิชาการที่เป็นเลิศ ปัจจุบันมีนักศึกษา 43,000 คน และมีชุมชนนักศึกษาต่างชาติ ที่มาจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตสาขาของ Nottingham ในประเทศต่าง ๆ เช่น จีน และมาเลเซีย รวมถึงมีเครือข่ายศิษย์เก่ากว่า 25,000 คน อีกด้วย   

มหาวิทยาลัย Nottingham เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง Russell Group และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอีก 21 แห่ง (Universitas 21 Network) โดยหน่วยงาน Research Excellence Framework (2014) ได้จัดให้มหาวิทยาลัย Nottingham เป็นลำดับที่ 8 ของสถาบันที่มีอิทธิพลด้าน ‘งานวิจัย’ ซึ่งงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกว่า 97% เป็นที่ยอมรับขององค์กรในนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนนักศึกษา และศิษย์เก่าในด้านอาชีพ และเป็นสถาบันที่บริษัท หรือหน่วยงานนายจ้างต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรจับตามองที่จะร่วมงานกับบัณฑิตอีกด้วย (ข้อมูลโดย High Fliers Research)

นักศึกษาของ Nottingham จะได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต อาทิ การทดลองงาน โครงการแลกเปลี่ยน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา และความเชื่อ มีชมรมของนักศึกษากว่า 300 ชมรม เมืองนอทธิงแฮมยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน พร้อมกับมีทัศนียภาพอันงดงามทางภาคกลางของประเทศอังกฤษ เชื่อมต่อกับเมืองต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร อย่างง่ายดายด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบาย