The University of Nottingham 

เมือง: Nottingham

ภูมิภาค: ตอนกลางของอังกฤษ

www.nottingham.ac.uk

มาเปิดประสบการณ์การเรียนที่ไม่ธรรมดากับเราที่มหาวิทยาลัย Nottingham สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลก มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการเรียนการสอน งานวิจัยบุกเบิก และเน้นศักยภาพด้านความสามารถการจ้างงาน  

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก และเป็นอันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (ข้อมูลจาก QS World University Rankings 2018) ได้รับการประเมินในระดับ ‘Gold’ ด้านคุณภาพการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดย UK’s Teaching Excellence Framework (TEF) ปี 2017  เป็นอันดับ 8 ของประเทศด้านคุณภาพงานวิจัย โดย Research Excellence Framework (2014) และงานวิจัยของสถาบันกว่า 98% ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ   

นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่ม Russell ของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร และ Universitas 21 Global Network วิทยาเขตของเราในประเทศต่าง ๆ ทั้งในสหราชอาณาจักร จีน และมาเลเซีย เป็นมีนักศึกษากว่า 45,000 คน จากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และมีศิษย์เก่ารวมกว่า 270,000 คนทั่วโลกอีกด้วย!  

มหาวิทยาลัยเปิดสอน 5 คณะวิชา คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมและคอร์ส

ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติให้อีกด้วย

คุณจะมั่นในได้ว่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นที่นี่ นอธธิ่งแฮมเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับนักศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน กิจกรรมสันทนาการ กีฬาและความเชื่อครบครัน มีโปรแกรมฝึกงานและแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพระหว่างเรียนอีกด้วย