เมือง: นอร์ทแธมป์ตัน 

ภูมิภาค: ภาคกลางของอังกฤษ

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอน: 

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Pathway to higher education)
 • ปริญญาตรี  
 • ปริญญาโท (แบบ taught course) 
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาโทพร้อมฝึกงาน

มหาวิทยาลัย Northampton มีพันธกิจที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี และสนุกสนานแก่นักศึกษาเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ทักษะ และความรู้ในการสร้างอนาคตที่ดีของตัวเอง และนี่คือสิทธิประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถาบันของเรา:

 • การเรียนในวิทยาเขตใหม่ Waterside campus ที่เพิ่งเปิดใช้บริการในปี 2018 ซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ เป็นการผสมผสานกันของชั้นเรียนปกติ และห้องเรียนออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับบรรยากาศการทำงานจริง 
 • มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับ “Gold” ด้านคุณภาพการเรียนการสอนยอดเยี่ยมซึ่งประเมินโดยองค์กรการศึกษาของสหราชอาณาจักร (Teaching Excellence Framework - TEF) ซึ่งมีสถาบันการศึกษาจำนวน 42 แห่งเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ 
 • มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมทางสังคม และผลลัพธ์ของนวัตกรรมนี้ส่งผลให้เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสหราชอาณาจักรที่เป็น ‘Changemaker Campus’ นักศึกษาของเราจะได้รับโอกาสที่จะทำประโยชน์แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองไปพร้อมกัน 
 • มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาจำนวนมาก สนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนมีมูลค่าสูงสุดคือ 50% ของค่าเรียน
 • มุ่งเน้นทักษะที่สร้างความได้เปรียบในการจ้างงานและประกอบวิสาหกิจ โดยมีการฝึกงานช่วงเรียนในโครงการ Changemaker Hub ประกอบด้วยโอกาสจ้างงาน การให้คำปรึกษาการสร้างวิสาหกิจแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 • นักศึกษาทุกคนจะได้สิทธิการเป็นสมาชิกของชมรม หรือชุมนุมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย (เป็นที่แรกที่ทำ) และได้รับบริการดูแลนักศึกษาอีกด้วย 
 • มหาวิทยาลัยของเราเดินทางมาง่าย! เดินทางจากใจกลางลอนดอนเพียง 50 นาที มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายเชื่อมโยงไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร มีค่าครองชีพไม่สูงอีกด้วย

ทุนการศึกษา:

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามากมายสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น ทุน International Scholarship Scheme ซึ่งมอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหรือมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ โดยทุนมีมูลค่าสูงสุดคือ 50% ของค่าเรียน