Date
จันทร์ 29 มกราคม 2024 -
18:00 - 20:00
สถานที่
โรงแรมเชียงใหม่แมริออท

บริติช เคานซิลขอเชิญผู้ที่จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักร ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน Alumni UK Networking Event ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิษย์เก่าได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น นอกจากนั้นยังจะได้รับข้อมูลอัพเดทจากบริติช เคานซิลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะจัดขึ้นสำหรับศิษย์เก่า รวมถึงโอกาสในการขยายเครือข่ายไปในระดับนานาชาติและการฝึกอบรมต่าง ๆ ผ่าน Alumni UK Global platform  

กำหนดการ 

เวลา กิจกรรม
18.00 - 18.15 น. ลงทะเบียน
18.15 - 18.30 น. Danny Whitehead ผู้อำนวยการบริติช เคานซิลประเทศไทย และตัวแทนศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร กล่าวต้อนรับ  
18.30 - 20.00 น. Cocktail reception และกิจกรรม networking