ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจค้าปลีก ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 440,000 คน ที่พร้อมให้บริการลูกค้าหลักล้านคนในทุกสัปดาห์ ทั้งที่เทสโก้ซุปเปอร์มาเก็ตและช่องทางออนไลน์ เทสโก้เป็นบริษัทที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้เติบโตได้ด้วยการมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทักษะ และรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปข้างหน้า