ในฐานะผู้ค้าปลีกชั้นนำที่มีผู้ร่วมงานกว่า 50,000 คน เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนคนรุ่นต่อไปในการเริ่มต้นอาชีพและพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อเข้าร่วมในโครงการฝึกงานของเราที่เรียกว่า “TLI” (Tesco Lotus Internship) และ “MT” (Management Trainee ) เทสโก้โลตัสเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จ โดยมอบความยืดหยุ่น ทักษะและรางวัลให้กับทุกคน