คุณครูอ่านนิทานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

เชิญอาจารย์ผู้สอนหรือบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและต้องการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น ส่งใบสมัครเข้ามาร่วมชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวอร์ริก ( Warwick University, ) ในสหราชอาณาจักร สำหรับปีการศึกษา  2015-16 ในระดับชั้นปริญาโท

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ A.S. Hornby Educational Trust ขอเชิญ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวอร์ริก ( Warwick University) สำหรับปีการศึกษา  2015-16 ในระดับชั้นปริญาโท เป็นเวลา 1 ปีและปริญญานี้ เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสามารถเลือกวิชาเฉพาะได้ด้วย (English Language Teaching) 

ทุนการศึกษานี้รวมค่าเล่าเรียนทั้งปีการศึกษา 2015 - 2016 ซึ่งเป็นทุนสำหรับเรียนเต็มเวลา เป็นเวลา 1 ปี ในสหราชอาณาจักร รวมทั้งตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สหราชอาณาจักรและวีซ่าเข้าประเทศ 

รางวัลที่ประกาศนี้จะให้นักเรียนที่สามารถเริ่มเรียนในปีการศึกษาซึ่งเริ่มเดือนกันยายน 2015 และจบการศึกษาในเดือนกันยายน 2016

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ภาษาอังกฤษ ครูฝึก วิทยากร บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความสามารถหรือต้องการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศของตน ผู้ได้รับรางวัลทุนการศึกษานี้ต้องมีความสามารถและแสดงให้เห็นศักยภาพที่จะเข้าร่วมการเรียนในชั้นเรียนระดับชั้นปริญญาโทเป็นภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักร 

หากคุณสนใจสมัครเข้าร่วมชิงทุนการศึกษานี้ กรุณาส่งใบสมัครมาที่ 

 

Hornby Trust Scholarships 2015-16

คุณพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา

254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square

Phayathai Road, Pathumwan

Bangkok 10330, Thailand

 

วันปิดรับใบสมัคร: 2 มกราคม 2558 

 

ใบสมัครจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริติช เคานซิล ประเทศไทย ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อการสัมภาษณ์ในขั้นถัดไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้สามารติดต่อ คุณพัฒนวิมล อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ pattanavimol.israngkura@britishcouncil.or.th

 

เกี่ยวกับ A.S. HORNBY EDUCATIONAL TRUST

A.S. Hornby Educational Trust เป็นหน่วยงานการกุศลซึ่งก่อตั้งในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี 1961 โดย เอ. เอส. ฮอร์นบี้ ซึ่งหน่วยงานนี้ได้รับเงินสนับสนุนโดยเงินจากสำนักพิมพ์ อ็อกซ์ฟอร์ด แอดวานซ์ เลิร์นเนอร์ ดิกชันนารี (Oxford Advanced Learners’ Dictionary) เป็นสำนักพิมพ์ที่จัดตั้งโดย เอ. เอส. ฮอร์นบี้ หน่วยงานการกุศลนี้มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานหรือประวัติของหน่วยงานนี้สามารถหาข้อมูลได้ที่ www.hornby-trust.org.uk

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง