รายละเอียดโปรแกรม* 

เมือง โรงเรียน
Bath Languages United สำหรับนักเรียนอายุ 9 ปีขึ้นไป
Bournemouth Capital School of English สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
Brighton Brighton Language College

สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป

Bristol The English Language Centre Bristol สำหรับนักเรียนอายุ 16  ปีขึ้นไป  
Cambridge Cambridge Regional College สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป
Cambridge Studio Cambridge สำหรับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป
Canterbury Concorde International สำหรับนักเรียนอายุ 12-16  ปี  
Cardiff, Wales Celtic English Academy สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
Harrogate & London Centre of English Studies สำหรับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป
Hastings & London Buckswood Overseas Summer School (BOSS) สำหรับนักเรียนอายุ 8-17 ปี
London Oxford House College (Richmond) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
Oxford International Education Group สำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป
Milner School of English สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป
Twin Group (Twin English Centres) สำหรับนักเรียนอายุ 10-18 ปี
Wimbledon School of English สำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป
Market Harborough Brooke House College Summer School สำหรับนักเรียนอายุ 10-17 ปี
Oxford Centre of English Studies สำหรับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป
Kaplan International English สำหรับนักเรียนอายุ 14-17 ปีขึ้นไป
Torbay LAL Language Centres สำหรับนักเรียนอายุ 10-17 ปีขึ้นไป
Torquay Torquay International School สำหรับนักเรียนอายุ 11-17 ปีขึ้นไป

* รายละเอียดโปรแกรมและค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

Back