Masterclasses in Business and related subjects

มาเพิ่มความรู้และทักษะ พร้อมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในสาขาธุรกิจ การจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ ใน Masterclasses ที่สอนโดยสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรกับเรา! Masterclasses เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้ค้นพบเป้าหมายของตัวเองและประสบการณ์ล้ำค่าในฐานะนักเรียนในสหราชอาณาจักร 

University of Bath: การตลาดของโลกหลังวิกฤตโควิด-19 

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 15.30-16.45 น.

ผู้บรรยาย: Dr Peter Nuttall, Senior Lecturer in Marketing & Associate Dean International, School of Management 

เกี่ยวกับ Masterclass:
ร่วมฟังบรรยายจาก ดร. พีท นัททอล จากมหาวิทยาลัย Bath ในหัวข้อหลักการตลาดและการบริโภคนิยมในโลกหลังโควิด-19 

ประวัติผู้บรรยาย: 
ดร. พีท นัททอล เป็นอาจารย์อาวุโสสาขาการตลาดและรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศของ School of Management ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Bath โดยงานวิจัยของดร. นัททอล จะเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการปฏิบัติตัวของกลุ่มวัยรุ่น  

Masterclasses in Business and related subjects

Regent’s University London: คุณพร้อมสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้วหรือยัง? 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 15.30-16.45 น.

ผู้บรรยาย: Dr Vincent Ong, Content Director in Global Management

เกี่ยวกับ Masterclass:
พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังทำลายอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ค่อย ๆ เลือนลางไป และยังเป็นการท้าทายกรอบการทำงานด้านจริยธรรมและระเบียบ หรือแม้กระทั่งการกำหนดนิยามของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสังคมขึ้นมาใหม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดการสร้างงานและโอกาสใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงและความท้าทายสำหรับธุรกิจและสังคม เราจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับอนาคตใหม่นี้ และเราจะใช้ประโยชน์จากโอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไร  Masterclass นี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดใหม่ ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของโลกอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงผลกระทบต่ออนาคตของการจ้างงานและทักษะจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ 

ประวัติผู้บรรยาย: 
ดร. วินเซนท์ อง (BSc, MBA, PhD, SFHEA) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Content Director สาขา Global Management ดูแลหลักสูตร Pathways ในสาขาธุรกิจและการจัดการของ Regent's University London ก่อนหน้านี้ เขาเป็นผู้นำหลักสูตร MBA และอาจารย์ Transnational Education (TNE) Link ประจำหลักสูตร BA (Hons) Business Management ในฮ่องกงและสิงคโปร์ มีประสบการณ์การออกแบบ สอน และประเมินหลักสูตรการเรียนมากมายทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดร. วินเซนท์ มีความเชี่ยวชาญในสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ระบบข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี Intelligent ICT เช่น เทคโนโลยีการวิเคราะห์และประมวลผล บิ้กดาต้า และข้อมูลคลาวด์ เพื่อการบริหารและจัดการข้อมูลระบบบุคคลและองค์กร ที่มีส่วนในการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินงาน