หากคุณใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์เพื่อรักษาผู้อื่นเริ่มต้นทำฝันของคุณให้เป็นจริงที่สหราชอาณาจักร

หากคุณใฝ่ฝันจะประกอบอาชีพด้านการแพทย์ ไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่าการเริ่มต้นที่สหราชอาณาจักร เพราะสหราชอาณาจักรเป็นผู้นำในการเรียนการสอนด้านการแพทย์มาอย่างยาวนานหลายศตวรรษและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่คิดค้นขึ้น สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้นับล้าน สหราชอาณาจักรเป็นผู้คิดค้นวัคซีนตัวแรกของโลก เทคโนโลยีอัลตราซาวนด์และการเรียงลำดับพันธุกรรม นั่นจึงทำให้สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสูงสุดเป็นอันดับสองของโลกทางด้านการแพทย์

ความเชี่ยวชาญและผลงานการค้นคว้าต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้สหราชอาณาจักรเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของนักศึกษาจากนานาประเทศที่สนใจศึกษาด้านการแพทย์มาตรฐานระดับโลก และสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ เหล่านั้นไปใช้ได้ทั่วโลก

คุณวุฒิระดับโลก

บัณฑิตทางการแพทย์ของสหราชอาณาจักรเป็นที่ต้องการของบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ เพราะนอกจากคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้ว การเรียนในสหราชอาณาจักรนั้นทำให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษ และเข้าถึงผลงานวิจัยคุณภาพสูง สหราชอาณาจักรนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีผลงานวิจัยด้านการแพทย์ที่ดีที่สุดของโลก การเลือกเรียนในสหราชอาณาจักรเท่ากับการเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นกำเนิดของการค้นพบที่สำคัญ ๆ เหล่านั้น และไม่ว่าคุณจะสนใจศึกษาและทำงานในแขนงวิชาใดในด้านการแพทย์ การศึกษาในสหราชอาณาจักรจะเป็นการเตรียมตัวคุณได้อย่างดีที่สุด

คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำที่ดีที่สุดของโลกสองแห่งจากทั้งหมดสามแห่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรประกอบด้วยโรงเรียนแพทย์ชั้นนำตั้งอยู่ในเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ ล้วนแล้วแต่สอนหลักสูตรทางการแพทย์คุณภาพสูง และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย และได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชาอย่างใกล้ชิด

การแพทย์เฉพาะทาง

มีหลักสูตรเฉพาะทางให้เลือกศึกษาในสหราชอาณาจักรกว่า 60 สาขา และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรข้ามกันไปมาระหว่างหลักสูตรเฉพาะทางแต่ละหลักสูตรได้ หลักสูตรเฉพาะทางที่มีให้เลือกอาทิ

  • อายุรกรรม  
  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์
  • วิสัญญีแพทย์
  • พยาธิวิทยา
  • รังสีวิทยา
  • จิตเวช

อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการวิจัย

สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำด้านแพทยศาสตร์ และการวิจัย นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์อันทันสมัยพร้อมกับผลการค้นพบทางคลินิกล่าสุดที่มีข้อมูลเชิงลึก ซึ่งล้วนแล้วแต่พบได้ในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ภาษาอังกฤษทางการแพทย์

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลกจำเป็นต้องสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและภาษาอังกฤษทางการแพทย์เป็นเครื่องมือสำคัญ การเรียนในประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษจะทำให้คุณได้มีโอกาสเรียนและเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้สามารถพัฒนาความเชื่อมั่นควบคู่ไปกับทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในสหราชอาณาจักร นักศึกษาจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบในสถานการณ์จริง การปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้ป่วยจะสร้างความคุ้นเคยกับตัวงานก่อนออกไปทำการรักษาจริง เพราะจะทำให้คุณได้เรียนรู้บริบทและทฤษฎีทางการแพทย์ในหลักสูตรของคุณและเพิ่มความมั่นใจก่อนออกไปทำงานจริง  

แพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สหราชอาณาจักรได้รวบรวมความรู้ชั้นนำและแนวทางการสอนทักษะทางคลินิกที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

สหราชอาณาจักรไม่ได้มีเพียงคุณภาพการเรียนการสอนที่โดดเด่นเท่านั้น แต่สหราชอาณาจักรยังมีระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2491 จากความเชื่อพื้นฐานที่ว่าทุกคนควรได้รับการดูแลสุภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ปัจจุบันระบบ NHS ได้เข้ามาดูแลสุขภาพ ให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม จิตวิทยาและจักษุกรรมให้กับผู้คนเกือบ 65 ล้านคนทั่ว

การศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรจะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของระบบประกันสุขภาพดังกล่าว รวมถึงได้เรียนรู้ด้านการแพทย์ของภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรด้วย

จากผลงานการวิจัยสร้างชื่อไปจนถึงอาจารย์ผู้สอนที่มากความสามารถและสร้างเสริมแรงบันดาลใจและการผสานการแพทย์เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล คุณจะได้รับความรู้ในระดับแนวหน้าด้านการแพทย์ซึ่งเป็นความรู้ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก