Study UK

วางแผนการประกอบอาชีพอย่างมั่นใจด้วยการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

หากคุณใฝ่ฝันอยากเป็นวิศวกร ไม่มีที่ใดจะดีไปกว่าการเริ่มต้นในสหราชอาณาจักร เพราะสหราชอาณาจักรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม โดยจัดเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอันดับ 5 ของโลก และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิศวกรรมศาสตร์ด้วย 

วิศวกรเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างสูงในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก นับตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ไปจนถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ พลังงานที่ยั่งยืนและอาคารอัจฉริยะ การศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์เปิดเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย หากคุณอยากมีทักษะความสามารถ รวมถึงความคิดและทัศนคติที่จะสามารถทำงานได้ในหลากหลายประเทศ สหราชอาณาจักรจะเตรียมตัวคุณให้พร้อม

สหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของสามในสิบมหาวิทยาลัยท็อปเท็นระดับโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่ไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดก็ตามในสหราชอาณาจักร คุณจะได้สัมผัสถึงการเรียนการสอนระดับคุณภาพ ด้วยการเชื่อมโยงกับการวิจัยและอุตสาหกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสหราชอาณาจักรจะได้เข้าถึงเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

เตรียมสมองให้พร้อม

นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้โดยตรงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้ว การเรียนการสอนของสหราชอาณาจักรก็จะกระตุ้นให้คุณได้คิดอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาจะได้รับการกระตุ้นให้ลองคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน โดยมีคำแนะนำจากภาคอุตสาหกรรม  

หลักสูตรการเรียนของสหราชอาณาจักรใช้เวลาเรียนน้อยกว่าในประเทศอื่น ๆ จึงทำให้คุณสามารถก้าวสู่เส้นทางอาชีพได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมด้วยคุณวุฒิที่จะช่วยเปิดประตูสู่โลกแห่งวิศวกรรมศาสตร์ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ใดก็ตาม

จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักรสอนความรู้ที่จำเป็นของการเรียนวิศวกรรม ตั้งแต่การคำนวณไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับวัสดุชนิดต่าง ๆ และไม่ว่าคุณจะศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับใด คุณก็จะมีโอกาสได้เรียนวิชาเฉพาะทางเพื่อเพิ่มความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาที่คุณสนใจได้เสมอ

วิศวกรรมการบิน

ถ้าคุณรู้สึกทึ่งกับกลไกของการบินและสนใจศึกษาต่อในสาขานี้ สหราชอาณาจักรจะทำให้คุณได้เรียนรู้หลักการวิศวกรรมเบื้องหลังเครื่องบินทุกชนิดตั้งแต่การวิจัยและการออกแบบ จนถึงการสร้างเครื่องบิน การทดสอบ รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบิน หรืออาจเลือกเรียนเจาะลึกด้านการบินลงไปอีก เช่นการศึกษาในสาขา วิศวกรรมอวกาศ อากาศพลศาสตร์ แอโรอิลาสติก การขับดันของเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ในอากาศยานประเภทต่าง ๆ 

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตขนาดใหญ่ไปจนถึงวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก คุณสามารถเลือกทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานในเมืองและการผลิตไฟฟ้าไปจนถึงระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์หรือการสื่อสาร

วิศวกรรมเคมี

สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี อาจสนใจค้นหาต่อไปว่ากระบวนการทางเคมีและชีวภาพสามารถนำมาใช้ในการผลิตสารและวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร วิศวกรรมเคมีเหมาะสำหรับผู้ที่รักการคิดวิเคราะห์ เพราะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่ไม่ธรรมดาซึ่งอยู่เบื้องหลังกระบวนการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรคอมพิวเตอร์ทำงานออกแบบและสร้างต้นแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ ผสมผสานหลายด้านของวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการศึกษาหลากหลายแขนงของวิศวกรรมทำให้วิศวกรคอมพิวเตอร์มีโอกาสการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกไปจนถึง ไมโครคอนโทรลเลอร์

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรโยธาออกแบบและพัฒนาโครงการด้านสาธารณูปโภคซึ่งมักจะมีขนาดใหญ่ จึงทำให้การศึกษาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากกลับไปทำพัฒนาประเทศ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้โมเดลคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโซลูชันที่ยั่งยืนซึ่งพร้อมให้บริการแก่ประชากรทุกคน ตั้งแต่การทำงานของกลศาสตร์และระบบไฮโดรลิกจนถึงการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาและสถิติ

วิศวกรรมเครื่องกล

นับเป็นหนึ่งในสาขาที่เก่าแก่ที่สุดของวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกลจะสอนวิธีการออกแบบและสร้างระบบเครื่องกลรวมถึงการบำรุงรักษา หลักสูตรโดยทั่วไปครอบคลุมเนื้อหาด้านต่าง ๆ เช่นอุณหพลศาสตร์ พลศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์ความเค้นและการวาดภาพทางเทคนิคและเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ การขนส่ง การผลิตหรือเมคคาทรอนิคส์

วิศวกรรมในสหราชอาณาจักร

บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกต้องการบัณฑิตวิศวกรรมจากสหราชอาณาจักรเนื่องจากบัณทิตเหล่านี้ได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญและความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จากการเกิดขึ้นของนวัตกรรมต่าง ๆ มากมายผสานกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม การสร้างเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลก วิศวกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบความคิดของสหราชอาณาจักร

วิศวกกรรมช่วยส้รางเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อเชิ่อมสหราชอาณาจักรเข้ากับประเทศอื่น ๆ วิศวกรชาวอังกฤษเดินทางไกลไปทั่วโลกเพื่อแบ่งปันความรู้ในโครงการต่าง ๆ  และเมื่อคุณจบการศึกษาในสหราชอาณาจักรคุณเองก็จะมีส่วนร่วมในการส่งต่อความรู้เหล่านั้นไปยังโครงการต่าง ๆ เช่นกัน 

การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรจะทำให้คุณได้เรียนรู้จากโครงการต่าง ๆ และได้ทำงานร่วมกับวิศวกรชั้นนำจากหลากหลายสาขา และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ คุณจะเรียนจบไปพร้อมทักษะการสื่อสารและความมั่นใจการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เพื่อให้คุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับผู้คนในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หากคุณกำลังมองหาอนาคตที่สดใสและโอกาสการทำงานในหลากหลายประเทศ เริ่มต้นวันนี้ที่สหราชอาณาจักร