หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจจะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สิ่งจำเป็นที่ควรทราบคือ ระบบการรับเข้าเรียนแบบต่างๆ ที่เหมาะสำหรับคุณ

คุณวุฒิในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การเรียน A-Levels, International Baccalaureate (IB) หรือแม้แต่การใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศของคุณเอง แต่ทั้งนี้ ยังมีทางเลือกอื่นอีกที่สามารถเป็น Pathways พาคุณเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้  มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหลายแห่งมีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อที่ยืดหยุ่น และยอมรับคุณวุฒิอื่น ๆ หรือการเรียนในมหาวิทยาลัยมาก่อน ว่ามีวุฒิเทียบเท่ากับการเรียน A-Levels  นอกจากคุณวุฒิเหล่านี้แล้ว ผู้สมัครอาจจะต้องเรียนหลักสูตร Pre-Sessional English Language หรือแสดงว่าระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ด้านล่างจะมีรายละเอียดของหลักสูตร Pathways ต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมสูง นักศึกษาทุกคนควรจะต้องตรวจสอบว่าสาขาหรือมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เราเลือกนั้น สามารถใช้คุณวุฒิ Pathways ใดบ้างสมัครเรียน  ในบางกรณี การเรียนหลักสูตร Pathways สามารถนับเป็นเครดิตรายวิชาในสาขาที่คุณวางแผนที่จะเรียนในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว และอย่างที่บอกไปแล้วว่า ผู้สมัครเข้าเรียนอาจจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ต้องการ เช่น ผลการสอบ IELTSเป็นต้น  

เมื่อได้คุณวุฒิเพื่อการสอบเข้าตามที่มหาวิทยาลัยต้องการแล้ว เช่น A-Levels, IB, หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณวุฒิมาตรฐานที่สามารถนำมาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรได้ มีดังนี้  A-Levels, International Baccalaureate (IB) หรือวุฒิการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศของคุณ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์การรับเข้าหรือเกรดของแต่ละรายวิชาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบางคณะก็จะมีการระบุรายวิชาเฉพาะและคะแนนในการรับนักศึกษาเข้าเรียนด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกคนต้องตรวจสอบให้ดีก่อนสมัคร และผู้เรียนบางคนอาจจะต้องลงคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนด้วย

หากเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นมาก่อนสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ถ้าคุณเริ่มเรียนระดับมหาวิทยาลัยไปบ้างแล้ว ก่อนที่จะมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
เครดิตหรือหน่วยกิตในบางรายวิชาอาจสามารถโอนมาใช้ได้ เช่น เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งหรือปีสองไปแล้ว อาจจะสามารถโอนหน่วยกิตในบางรายวิชามาใช้ได้เมื่อย้ายมาเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร โดยที่ไม่ต้องเรียนซ้ำ แต่ทั้งนี้ผู้เรียนต้องตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการโอนย้ายหน่วยกิตนี้ก่อน และมหาวิทยาลัยบางแห่งในสหราชอาณาจักรจะมีเกณฑ์การรับเข้าประเภท ‘pathways’ ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างชาติอยู่ (ดูรายละเอียดเพิ่มที่หน้า TNE)

หากเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานในสถาบัน Sixth Form College หรือ UK Further Education (FE) หรือสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรมาแล้ว

โรงเรียนปรับพื้นฐาน โรงเรียนวิชาชีพ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสหราชอาณาจักรเปิดสอนโดยมีคุณวุฒิและรายวิชาให้เลือกหลากหลาย และมีหลักสูตรจำนวนมากที่จะสามารถนำมาใช้สำหรับสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยได้ เช่น A-Levels และ BTEC (ประกาศนียบัตรระดับ 3) หรือวุฒิการเรียนอื่นที่เทียบเท่า A-Levels อาทิ ประกาศนียบัตรระดับสูงในวิชาต่างๆ (Advanced diplomas) ประกาศนียบัตรการบัญชี ประกาศนียบัตร OCR หลักสูตรปูพื้นฐาน (Foundation Degrees) และคุณวุฒิอื่นอีกมากมาย ในบรรดาหลักสูตรเหล่านี้ มีจำนวนมากที่เป็นหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอยู่แล้วและอาจจะเชื่อมโยงไปสู่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น เช่น หลักสูตร Foundation Degree เป็นคุณวุฒิที่ออกโดยวิทยาลัย และสามารถให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพันธมิตรได้

หากเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานมาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร หรือสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรในประเทศอื่นนอกสหราชอาณาจักรมาแล้ว

การเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Pre-sessional Study)ในสหราชอาณาจักร ประเทศบ้านเกิด หรือประเทศอื่น

การเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานโดยมากจะเพื่อพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนและด้านวิชาการอื่นก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทจริง ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรปูพื้นฐานนั้นเป็นแบบเน้นวิชาการ เช่น การเขียนเชิงวิชาการ ทักษะการเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม ทักษะการนำเสนอ และทักษะเพื่อการวิจัย หรือทักษะเฉพาะสำหรับรายวิชา

การเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานนี้ แต่ละคนจะเรียนในระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละบุคคล และระดับความเข้มข้นที่จำเป็นต้องใช้ในคณะวิชาของผู้เรียนเอง เช่น 2-3 เดือน หรือไม่กี่สัปดาห์ รวมถึงไม่จำเป็นต้องเริ่มเรียนพร้อมกันด้วย ซึ่งโดยมากผู้เรียนจะสมัครเรียนทั้งหลักสูตรปรับพื้นฐานและคอร์สหลักไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้การเรียนมีความต่อเนื่องมากกว่า และหากคุณลงเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานในสถาบันอื่นมาก่อน ซึ่งเป็นสถาบันนอกสหราชอาณาจักร คุณจะต้องตรวจสอบก่อนว่าคุณวุฒินั้นสามารถใช้ได้ในมหาวิทยาลัยและคณะวิชาที่คุณจะสมัครเรียนหรือไม่

การเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Pre-sessional Study)ในสถาบันพันธมิตร สถาบันอื่นที่ได้รับการยอมรับทั้งในสหราชอาณาจักร ประเทศบ้านเกิด หรือประเทศอื่น

ผู้เรียนหลายคนอาจจะเลือกเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งการเรียนหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัย หลักสูตรปรับพื้นฐานนี้จะสอนโดยสถาบันพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญเรื่องการปรับพื้นฐานที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ หากคุณวางแผนการเรียนต่อในสหราชอาณาจักรไว้ ก็ควรที่จะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรปรับพื้นฐานที่เรียนนั้น สามารถนำมาใช้สมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในคณะวิชาและสถาบันที่คุณต้องการเรียนได้หรือไม่

การย้ายเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหลังจากเรียนปีหนึ่งมาแล้ว

ถ้าคุณเริ่มเรียนระดับมหาวิทยาลัยไปแล้ว หรือเรียนจบปีการศึกษาแรกไปแล้ว ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตัวเองหรือที่อื่น คุณอาจสามารถใช้หน่วยกิตในบางรายวิชาเพื่อใช้เป็น ‘pathways’ ในการเข้าเรียนที่สหราชอาณาจักรได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหลายแห่งอนุญาตให้ผู้เรียนโอนหน่วยกิตในบางรายวิชามาใช้ได้ แต่ในบางรายวิชาก็จะต้องเรียนซ้ำในช่วงปีหนึ่งเช่นกัน ซึ่งผู้เรียนสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้โดยตรง

การย้ายเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรตามข้อตกลงของสถาบัน (Articulation Agreement) หรือการเรียนแบบ ‘Top Ups’ เพื่อให้ได้วุฒิปริญญา

หากคุณกำลังเรียนหลักสูตร ‘ร่วม’ หรือ หลักสูตรที่ ‘ได้รับการรับรอง’ โดยสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร นั่นหมายความว่าหลักสูตรเหล่านั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำมาใช้ในการเรียนต่อในประเทศ

สหราชอาณาจักรได้

วิธีการอีกแบบคือ การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (เช่น HND) ที่ผู้เรียนสามารถนำมา ‘ต่อยอด’ ให้จบระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยพันธมิตรได้ ซึ่งรูปแบบการเรียนประเภทนี้ นักศึกษาอาจจะต้องเดินทางมาเรียนที่สหราชอาณาจักรเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือปีสุดท้ายของการเรียน หรือเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่เรียนจบปีสุดท้าย และหากคุณต้องการที่จะโอนย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรก็ควรรีบขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็ว

การเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Pre-sessional Study)ในสถาบันพันธมิตร หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการยอมรับ ที่สามารถโอนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ต่อไปทันที

การเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานประเภทนี้ คือการเรียนกับสถาบันพันธมิตรที่มีข้อตกลงในการรวบหลักสูตรปรับพื้นฐานเข้ากับหลักสูตรหลัก โดยผู้เรียนอาจจะต้องตัดสินใจสมัครเรียนในทั้งสองหลักสูตรนี้พร้อมกัน โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานจะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของคณะวิชา และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อการเรียนระดับปริญญา (เช่น ทักษะการทำวิจัย การนำเสนอ และการเรียน) ซึ่งจะเปิดสอนในสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศสหราชอาณาจักร และต่างประเทศ ซึ่งเมื่อผู้เรียนเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตามที่ต้องการได้ทันที

การเรียนในมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรร่วม ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

หากคุณกำลังเรียนหลักสูตร ‘ร่วม’ หรือ หลักสูตรที่ ‘ได้รับการรับรอง’ โดยสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรในประเทศตัวเองอยู่ คุณอาจจะได้เดินทางมาศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการเรียน หรือเพื่อเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเพื่อมาทำงานวิจัย เป็นต้น โอกาสที่ได้จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรนี้จะเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ในสหราชอาณาจักรให้กับผู้เรียน ทั้งในแง่วิชาการและวัฒนธรรม โดยที่ผู้เรียนเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือไม่ต้องใช้เวลาทั้งปีการศึกษาในสหราชอาณาจักร  

การเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Pre-sessional Study)ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรที่คุณสมัครเรียน – ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

การเรียนที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไปคือการสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาควบคู่ไปกับหลักสูตรปรับพื้นฐาน ซึ่งเมื่อเรียนปรับพื้นฐานแล้วก็สามารถเข้าเรียนในคณะวิชาต่อได้ทันที หลักสูตรปรับพื้นฐานจะเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะอื่นที่จำเป็นในการเรียนปริญญาตรีหรือโท (เช่น ทักษะการทำวิจัย การนำเสนอ และการเรียน) และได้มาสัมผัสกับความเป็นอยู่และทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักรก่อนเริ่มเรียนในมหาวิทยาลัยจริง

หลักสูตรปรับพื้นฐานจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลา หรือวันที่เริ่มเรียน ซึ่งจะมีตั้งแต่ 6 – 30 สัปดาห์ แล้วแต่เกณฑ์ของแต่ละคณะวิชา หรือระดับที่เรียน เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม

หวังว่าคุณจะเริ่มเข้าใจในระบบและแผนการเรียนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะเห็นว่าการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรมีทางเลือกหลายอย่าง เป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะต้องตรวจสอบกับสถาบันในเรื่องระเบียบทั่วไปในการเข้าเรียน รวมถึงความต้องการเฉพาะของคณะวิชา หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณวุฒิอะไรเหมาะสมกับคุณหรือไม่ ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา หรือแผนกรับสมัครนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยได้