เครือข่ายนักเรียนเก่าสหราชอาณาจักร Thai-UK Alumni Professional Network ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงนักเรียนไทยที่ไปเรียนและสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร รวมทั้งบุคลากรสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่มีการทำงานร่วมกับสหราชอาณาจักร 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าไทย-สหราชอาณาจักรง่าย ๆ เพียงกรอกใบสมัครจากลิงค์ด้านล่างนี้ ศิษย์เก่าและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเครือข่ายศิษย์เก่าไทย-สหราชอาณาจักรได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เครือข่ายนักเรียนเก่าสหราชอาณาจักรมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างโอกาสการพัฒนาทางวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่

  • การจัดกิจกรรมฝึกอบรม เช่น การบรรยาย สัมมนา การประชุมและหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง  ๆ 
  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เราจัดงานพัฒนาเครือข่ายตลอดทั้งปี เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้พบปะกับนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันของสหราชอาณาจักร 
  • โอกาสการทำงาน – เราได้สร้างเครือข่ายกับองค์กรและบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจรับผู้ที่จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักรเข้าร่วมงาน