UK alumni

วันนี้เรามีเรื่องราวจากศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรสองท่าน จากต่างพื้นฐานและต่างสาขาวิชา แต่มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง  ทั้งสองท่านเป็นผู้ชนะและผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจาก Study UK Alumni Awards ของบริติช เคานซิล ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของผู้ที่จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักร 

ท่านแรกเป็นอาจารย์พิเศษ นักวิชาการอิสระกับผลงานมากมายเพื่อสังคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ STEM ให้กับสังคมและโดยเฉพาะเยาวชนไทย ดร วีระพงษ์ ประสงค์จีน เป็นผู้ชนะรางวัล Study UK Alumni Awards ของบริติช เคานซิล ในสาขา Social Impact หรือผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ดร. วีระพงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University College London สาขา Stem Cell and Regenerative Biology

การพัฒนาตนเองในปัจจุบันมีความจำเป็นเพียงใด และควรเป็นไปในรูปแบบใด

การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับ และต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดชีวิต และควรพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชีวิตส่วนตนและคุณค่าที่ต้องการสร้างขึ้นเพื่อผู้อื่น ผสมผสานกันระหว่างการรู้จักตนเอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ Global Knowledge หรือ ความรู้สากล เช่น ผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการ และวิทยาการสมัยใหม่อื่น ๆ ที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน

ผมมองว่าการพัฒนาตนเองไม่ใช่เกิดได้เฉพาะในห้องเรียน หรือในระบบสถานศึกษาเท่านั้น ประสบการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความหมายให้กับชีวิต 

ระหว่างที่เรียนปริญญาเอกที่ลอนดอนผมชอบไปฟังบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมมานุษยวิทยา เพราะรู้สึกว่าเป็นโอกาสสำคัญของชีวิตที่ได้เรียนรู้ เวลามีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมาบรรยายที่ The Royal Society ผมก็จะลงทะเบียนสมัครไปเข้าฟังเพื่อเรียนรู้ชีวิตส่วนตัวและประสบการณของเขา 

ทักษะอะไรที่มองว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน

ผู้คนในโลกปัจจุบัน ต่างก็พยายามวิเคราะห์วิจัยหาทักษะที่จำเป็น ทักษะที่เป็นทางลัดสู่ความสำเร็จ นำพาไปสู่เส้นชัยของชีวิต ความสำเร็จของชีวิตและเส้นชัยมีหน้าตาอย่างไร คงไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนอกจากตัวเราครับ ดังนั้นไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ทักษะทั้งหลายจึงมีความจำเป็นแล้วแต่บริบทสังคมและเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน แต่โดยรวมแล้วผมมองว่าควรมีทักษะทั้งสองส่วน คือ General skills /soft skills และ Specialised skills/professional skills 

อีกท่านคือคุณชนาธิป ประสพศตสุข เจ้าของธุรกิจร้านดอกไม้ In My Heart BKK ที่นำดอกกุหลาบอบแห้งมาจัดตกแต่งทำเป็นของขวัญของที่ระลึกในรูปแบบต่าง ๆ คุณจอยเป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายของ Study UK Alumni Awards สาขา Entrepreneurship สำหรับศิษย์เก่าที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างธุรกิจของตนเอง คุณชนาธิปจบการศึกษาด้าน Entrepreneurship and Management จาก Henley Business School, University of Reading

การพัฒนาตนเองในปัจจุบันมีความจำเป็นเพียงใด และควรเป็นไปในรูปแบบใด

การเรียนที่สหราชอาณาจักรให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ชีวิต เหมือนการที่เราได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีความคิดใหม่ มุมมองใหม่ ๆ  เน้นสอนเชิงปฏิบัติ ทำให้เราได้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ได้ลงมือทำจริง ๆ  นับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้จอยได้ลองมาคิดทำธุรกิจของตนเองในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด 

แต่การพัฒนาตนเองก็ต้องมีอย่างต่อเนื่อง โดยจอยมองว่า การพัฒนาตนเองมีความจำเป็น ทั้ง  Soft Skills และ Hard Skills การพัฒนาที่ดีคือการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบุคคล 

ทักษะอะไรที่มองว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในปัจจุบัน

จากสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะการเรียนรู้และทำความเข้าใจตนเองในลักษณะ Growth Mindset นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะทำให้เราหลุดจากกรอบความคิดเดิม ๆ เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และกล้าลงมือทำในสิ่งใหม่ ๆ แต่นอกจากการพัฒนาในเรื่องความรู้และการทำงานแล้ว อีกอย่างที่สำคัญคือการพัฒนาการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขในรูปแบบที่ตัวเองต้องการจริง ๆ

เครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร Thai-UK Alumni Professional Network ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงนักเรียนไทยที่ไปเรียนและสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร รวมทั้งบุคลากรสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่มีการทำงานร่วมกับสหราชอาณาจักร 

ศิษย์เก่าและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเครือข่ายศิษย์เก่าไทย-สหราชอาณาจักรได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย UK Alumni Job Fair งาน Job Fair สำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร เปิดโอกาสให้บัณฑิตสหราชอาณาจักรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานพร้อมด้วยข่าวสารด้านอาชีพซึ่งนับเป็นกิจกรรมต่อยอดการเรียนคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักร 

Study UK Alumni Awards 

รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร ย้ำถึงความสำเร็จของเหล่าศิษย์เก่าในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ต่างล้วนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือการได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียนในสหราชอาณาจักร 

การพิจารณารางวัลจะแบ่งอกเป็นสามประเภท คือ Professional Achievement, Entrepreneurial และ Social Impact

หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ ฟรี เช่น Study UK: Preparing for Work MOOC เสริมสร้างทักษะเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน การฝึกอบรม สัมมนา จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและพบปะสร้างเครือข่าวกับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรท่านอื่น ๆ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thai-UK Alumni and Professional Network