ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจและการตลาด Chulalongkorn Business School 

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Marketing และปริญญาโทด้าน Innovation Strategy and Organisation จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

สำหรับคุณแล้ว Study UK หรือการเรียนที่สหราชอาณาจักรคืออะไร

อันที่จริงการศึกษาสหราชอาณาจักรมีความหมายต่อชีวิตมากมาย แต่ขออธิบายง่าย ๆ เป็น 3 คำ

คำแรกคือ Trust หมายถึงความไว้วางใจ ความมั่นใจ การเรียนจบจากสหราชอาณาจักรนั้น ทำให้คนไว้วางใจแล้วก็มั่นใจในความรู้ของเรา ซึ่งมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องของคุณภาพเฉย ๆ แต่เป็นคุณภาพที่คนจับต้องได้และมองเห็นได้ 

คำที่สองคือ Bond หรือความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา คนคุณภาพจากทั่วโลก ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมากมายไม่มีจำกัด 

และคำที่สามคือ Timeless สหราชอาณาจักรมีระบบการศึกษาที่ผ่านพ้นการเวลามาหลายพันปี ระบบมหาวิทยาลัยเองก็เกิดขึ้นตั้งแต่ 900 กว่าปีที่แล้ว แม้ว่าในวันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย การศึกษาสหราชอาณาจักรก็ยังตอบโจทย์อยู่เช่นเดิมด้วยนวัตกรรมจำนวนมาก ดังนั้นการศึกษาสหราขอาณาจักรจะทำให้เราสามารถข้ามผ่านกาลเวลา และทำให้เราข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลง ให้เราสามารถอยู่ได้อย่างดี เพราะฉะนั้นคำว่าไร้กาลเวลา จึงเหมาะสมแก่การศึกษาสหราชอาณาจักรครับ

ความประทับใจต่อสหราชอาณาจักร

ความประทับใจของการเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรมีมากมาย สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ ความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณาจารย์ เพื่อน ๆ จากทั่วโลก นอกจากนั้นก็ประทับใจเรื่องระบบการศึกษาที่พยายามสร้างสรรค์ให้คนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และพยายามที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดเวลา อีกเรื่องหนึ่งคือความทันสมัย จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนั้นจะให้ความสำคัญกับเรื่องของ Research หรืองานวิจัยมาก การสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ตลอดเวลา ทำให้องค์ความรู้ที่ทันยุคทันสมัยเกิดขึ้นระบบการศึกษาสหราชอาณาจักรมากมาย

ฝากถึงน้อง ๆ ที่กำลังจะไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

การศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่การศึกษาเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของชีวิต การศึกษาในสหราชอาณาจักรถือเป็นการลงทุนในชีวิตที่ให้เกินกว่าความคุ้มค่า เพราะระบบถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของเราให้สูงที่สุด ทำให้เราเห็นโอกาสใหม่ ๆ ทำให้เราได้เจอคนดีคนเก่งใหม่ ๆ มากมาย ทำให้เราได้เห็นชีวิตในรูปแบบใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดได้อย่างไม่น่าเชื่อ