St John's College

เมือง: Portsmouth

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

www.stjohnscollege.co.uk

โรงเรียนตั้งอยู่ใน Southsea นิวแฮมป์เชียร์ St John’s Collegeเป็นโรงเรียนคริสเตียนเอกชนแบบประจำและไป-กลับ เปิดรับนักเรียนหญิงและชายอายุ 2-18 ปี เราเป็นโรงเรียนที่มีความสามารถหลากหลาย นำเสนอการศึกษาแบบบูรณาการและเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาความสามารถผ่านกิจกรรมหลากหลายที่จะสร้างความมั่นใจให้พวกเขาเติบโตในอนาคต การแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่จุดมุ่งหมายของเราคือการเติมเต็มที่ศักยภาพของทุกคนไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร โรงเรียนของเราก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1908 โดยชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดย John Baptist De La Salle นักบุญอุปถัมภ์ของครูผู้สอน ในเดือนกันยายน ค.ศ.  2015 โรงเรียนได้แยกออกมาจาก De La Salle Trust แต่ยังคงเป็นโรงเรียนในกลุ่ม La Salle และยังคงเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน ทั้งในด้านวิชาการและการดูแลอภิบาล  วิทยาเขตหลักของโรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Southsea ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลเล็ก ๆ ใน Portsmouth เมืองประวัติศาสตร์ที่เป็นเมืองบนเกาะแห่งเดียวในสหราชอาณาจักร เราเปิดสอนในระดับเนอสเซอรี่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัย Sixth Form ทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 เอเคอร์และเรายังมีสนามเด็กเล่นที่กว้างขวางในเขตชานเมืองด้วย