St Edmund's College

เมือง: Ware

www.stedmundscollege.org

St Edmund's College ก่อตั้งเมื่อปี พ. ศ. 1568 เป็นโรงเรียนเก่าแก่มาก มีความเป็นอังกฤษ และเป็นโรงเรียนประจำแบบแคธอลิคดั้งเดิม เปิดรับนักเรียนชายและหญิง โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ London และ Cambridge 

วิทยาเขตสีเขียว 400 เอเคอร์ของเราช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีสำหรับเด็กนักเรียนที่จะอาศัยและเรียนที่นี่ ตลอดทั้งปีเรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษเต็มรูป หลักสูตรระดับ GCSE / IGCSE และระดับ A เพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับ Top 20 ของสหราชอาณาจักร

นักเรียนต่างชาติที่มี เพียง 10-12% ของนักเรียนทั้งหมดเรียนรวมกับนักเรียนไป-กลับในโรงเรียนหลัก แต่มีการเรียนภาษาอังกฤษเสริมโดยไม่ต้องจ่ายค่าเรียนเพิ่ม หากนักเรียนต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เราเปิดโปรแกรมทดลองเรียน ‘เตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนประจำ’ ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งจะสอนวิชาภาษาอังกฤษผ่านวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับนักเรียนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีและมองหาโปรแกรมที่น่าสนใจท้าทายมากกว่า แน่นอนว่าเรามีกิจกรรมมากมากมาก ทั้งกีฬา

กิจกรรมเพื่อสังคมและทัศนศึกษาที่เต็มรูปแบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากสถานที่ของเรา

หอพักของนักเรียนเราเป็นแบบห้องในห้องเตียงคู่ (GCSE / Summer School) หรือห้องเดี่ยว (A Level) พร้อมอาหารทุกมื้อ