Sherborne International

เมือง: SHERBORNE

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

www.sherborne-international.org

โรงเรียนนานาชาติ Sherborne มีความเป็นเอกลักษณ์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1977 เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักเรียนต่างชาติ เพื่อที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนประจำแบบดั้งเดิมของประเทศอังกฤษ โดยมากแล้วนักเรียนทั้งชายและหญิง จะใช้เวลาที่ Sherborne เป็นเวลา 1 ปี ก่อนที่จะย้ายไปเรียนในโรงเรียนประจำ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติ Sherborne มีภารกิจหลักสามประการ คือ

  • เน้นพัฒนาทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 
  • เสริมพื้นฐานวิชาการในวิชาภาษาอังกฤษในทุกวิชาที่ต้องเรียนตลอดทั้งหลักสูตร
  • แนะนำทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนหลักสูตรอังกฤษให้ประสบความสำเร็จ  

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจึงล้วนแต่สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 8 คนต่อห้อง  อาจารย์ประจำวิชาต่างๆ จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และมีประกาศนียบัตรด้านการสอนวิชาต่างๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เช่นการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) GCSE/IGCSE 

ด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ทำให้นักเรียนของเราสามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน และสถาบันชั้นนำของประเทศอังกฤษตามที่ต้องการได้ นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ Cambridge University English Examination และ IELTS ตามความเหมาะสม 

ปัจจุบันโรงเรียนรับนักเรียนได้มากที่สุด 160 คน  มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนครบครัน เช่นห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 8 ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 แห่ง สตูดิโอศิลปะ และห้องสมุดที่มีทรัพยากรการเรียนรู้ครบถ้วน รวมถึงหอประชุมอเนกประสงค์ และสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เนตได้ทุกพื้นที่ภายในโรงเรียนอีกด้วย นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติ Sherborne สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับวิชาดนตรีและกีฬาร่วมกับโรงเรียน Sherborne ได้ ทั้งนี้รวมถึงสระว่ายน้ำในร่มขนาด 25 เมตร ฟิตเนส สนามเทนนิส สตูดิโอเต้นรำ โรงยิม และสนามกีฬากลางแจ้ง

โรงเรียนนานาชาติ Sherborne สั่งสมชื่อเสียงการเป็นสถาบันเตรียมความพร้อมให้นักเรียนต่างชาติก่อนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประจำของอังกฤษมายาวนาน นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทักษะที่เป็นจำเป็นในวิชาต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการดูแลของบุคคลากรทางวิชาการอย่างใกล้ชิด โดยจะมีคาบเรียนประมาณ 27 – 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองภายใต้การแนะนำของอาจารย์อย่างน้อย 9 ชั่วโมง โรงเรียนมีมาตรฐานด้านระเบียบวินัยและการดูแลนักเรียนอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย   โรงเรียนมีหอพักนักเรียน 5 ตึก โดยมีการจัดห้องพักทั้งแบบห้องเดี่ยว และห้องคู่ (มีหอพักแบบ 4 เตียงจำนวน 2 แห่งสำหรับนักเรียนหญิงระดับมัธยมต้น) และมีหอพักสำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชายระดับมัธยมต้น (อายุ 11 – 13 ปี) แต่ละหอพักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล มีการจัดอาหารสำหรับนักเรียนที่โรงอาหารโดยเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ รวมถึงของว่าง เครื่องดื่มช่วงพัก และจัดดื่มน้ำชาพร้อมเค้กตามโอกาส ในช่วงวันหยุดจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งในช่วงกลางวันและเย็น