ซัมเมอร์นี้บริติช เคานซิลขอนำเสนอคอร์สเรียนใหม่ Songkarn Courses สำหรับน้องๆที่มีอายุระหว่าง 12 - 17 ปีที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียนและฟัง.

Course information

 • โครงสร้างคอร์สเรียน

  ในคอร์สเรียนซัมเมอร์คอร์สนี้แบ่งออกเป็นสองระดับดังนี้

  • Secondary Lower for Mathayom 1 - 3
  • Secondary Upper for Mathayom 4 - 6

  สำหรับนักเรียนใหม่: ต้องทำการสอบวัดระดับก่อนเข้าชั้นเรียนเพื่อทำการเลือกคอร์สเรียนให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน

 • วัตถุประสงค์

  พบกับการเรียนการสอนที่จะทำให้น้องๆพบกับความสนุกจากการชมภาพยนตร์ มีภาพยนตร์อีกมากมายจากทั่วโลก แต่ทว่าบางครั้งในภาพยนตร์นั้นพูดอย่างเร็วและใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ยาก หากน้องๆสนใจอยากที่จะสามารถเข้าใจและพูดเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษไหม? น้องๆอยากที่จะสามารถอภิปรายและนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายหัวข้อในการสนทนาและในการนำเสนองานหรือไม่? และอยากที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงใช่ไหม? ถ้าใช่! คอร์สเรียน Songkarn Courses นี่แหละคือคอร์สที่ใช่และตอบโจทย์น้องๆ  คอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนที่ใช้ภาพยนตร์เป็นพื้นฐานในการเรียนการสอนได้ถูกจัดขึ้นอย่างพิเศษ ตรงตามความต้องการของนักเรียนไทย และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (พูด ฟัง อ่าน และเขียน) โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากบริติช เคานซิล ความสนุกจากหลากหลายกิจกรรมจะช่วยทำให้น้องๆสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

 • จำนวนชั่วโมง:

  30 ชั่วโมง

 • เวลาเรียน

  วันอังคาร – วันเสาร์ 09.00 – 12.00 a.m. or 1.00 p.m. - 4.00 p.m.