• มหาวิทยาลัย Southampton เป็นหนึ่งในสถาบันที่ก่อตั้งกลุ่ม Russell Group ของสหราชอาณาจักร
  • ติดอันดับ 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศ (ข้อมูลจาก Complete University Guide, 2019) และเป็น 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก (ข้อมูลจาก QS World University Rankings, 2019)
  • มหาวิทยาลัย Southampton เป็นสถาบันที่ดีที่สุดอันดับสอง ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในสหราชอาณาจักร (ข้อมูลจาก Guardian University Guide, 2018)
  • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Awards) ในปี 2561 ด้านความเป็นเลิศของการเรียนการสอน (ข้อมูลจาก TEF, 2019)
  • มหาวิทยาลัย Southampton ติด 1 ใน 8 ของสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรด้านคุณภาพงานวิจัย หรือ Research Excellence Framework (ข้อมูลจาก THE, 2014)
  • มหาวิทยาลัย Southampton มีนักศึกษาต่างชาติราว 6,500 คน จากกว่า 135 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกอย่างแท้จริง และยังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกด้วย (ข้อมูลจาก QS World University Rankings, 2019).

หลักสูตรการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

MSc Artificial Intelligence 

MSc Computer Science

MSc Mechatronics (วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเมคคาทรอนิกส์ - วิทยาศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลชั้นสูง)

MSc Unmanned Aircraft Systems Design