Robert Gordon University

เมือง: Aberdeen

ภูมิภาค: สกอตแลนด์

www.rgu.ac.uk

มหาวิทยาลัย Robert Gordon (RGU) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้เชิงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่คุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรด้านความสามารถการถูกจ้างงานของนักศึกษา (ข้อมูลโดย HESA, 2015)