เรกคิทท์ เบนคีเซอร์เป็นมากกว่าบริษัท เราเป็นชุมชนที่กำลังเติบโต ซึ่งประกอบด้วยเหล่าผู้ประกอบการที่มีความสามารถและความหลากหลายกว่า 40,000 คน ซึ่งล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนโดยแนวคิดที่จะทำให้โลกมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้น เมื่อดึงทักษะของแต่ละคนและทำงานร่วมกัน เราสามารถช่วยทำให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้นได้ ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยตนเอง

โอกาสสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร

  • Management Trainee Programme