บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมีอย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

ดูข้อมูลบริษัทได้ที่ http://www.pttplc.com